Nokia sai ensimmäisenä pirkanmaalaisena kuntana UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen


UNICEF myönsi Nokian kaupungille Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen toukokuun lopussa. Nokia on Pirkanmaan kunnista ensimmäinen tunnustuksen saaja. Kaupungin tavoitteellinen kehittämistyö lasten oikeuksien ja yhdenvertaisen Nokian eteen jatkuu aktiivisena. Nykyinen tunnustus on voimassa kaksi vuotta.

Nokialla on mallin myötä tehty lukuisia toimenpiteitä, esimerkiksi otettu käyttöön koululaisten osallistavan budjetoinnin menetelmä, lapset ovat laatineet kestävän kehityksen Olli Orava -oppaan ja kouluissa on aloitettu matalan kynnyksen iltapäivätoiminnan kerhot. Kehitystyö ja lapsiystävällisyys on nivottu osaksi useita kaupungin työtä ohjaavia asiakirjoja, muun muassa talousarvioon sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan.

Lapset ja nuoret ovat mukana kehittämistyössä

”Sitoutuminen mallin tavoitteisiin on edennyt meillä hyvin ja tietoisuus lapsen oikeuksista on lisääntynyt. Olen erityisen ilahtunut lasten ja nuorten raikkaista ideoista ja ajatuksista. Lasten ja nuorten näkökulmia halutaan selvittää kaupunkiorganisaatiossa aiempaa enemmän. Malli auttaa myös meitä tunnistamaan kehittämiskohteita”, kertoo Nokian Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Anette Lehtonen.

”Nokialla lapset ovat olleet vahvasti mukana Lapsiystävällinen kunta -työssä. Esimerkiksi työn alkuvaiheessa kartoitettiin laajasti eri ikäisten lasten näkemyksiä lapsiystävällisyydestä, ja saatua arvokasta tietoa on hyödynnetty kaupungin kehitystyössä”, toteaa UNICEFin erityisasiantuntija Sanna Koskinen.

UNICEF myös kiittää Nokiaa toimenpiteistä, joiden avulla voidaan varmistaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien lasten hyvinvoinnin toteutumista. Erityisryhmiä on huomioitu harrastustoiminnassa yhteistyössä järjestöjen ja seurojen kanssa. Erityiskoululle on muun muassa oma liikuntakerho, jossa on järjestetty pyörätuoli-curlingia.

Koordinaattori Anette Lehtonen istuu kaupungintalon edustalla.
Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Anette Lehtonen iloitsee tunnustuksesta. Kehitystyöstä hyötyvät myös muut kuin lapset, koska lapsille hyvä on usein hyväksi myös muillekin ikäryhmille.

Juhlien aika on elokuussa

”Nokia on lapsiperheiden suosiossa oleva vahvasti kasvava kaupunki. Lasten turvallinen, tasavertainen ja jokaisen vahvuuksia ja ihmisarvoa korostava kasvu ovat tärkeitä asioita. Iloitsen saamastamme tunnustuksesta. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuutemme”, kaupunginjohtaja Eero Väätäinen sanoo.

Tunnustuksen saamista juhlistetaan kesälomakauden jälkeen elokuussa yhdessä lasten, nuorten ja kaikkien nokialaisten kanssa. Kaupunki kutsuu juhlistukseen mukaan myös kolmannen sektorin toimijoita. Tästä tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Unicefin myöntämä Lapsiystävällin kunta Nokia -tunnus.

Mallin taustalla on YK:n lapsen oikeuksien sopimus

Lapsiystävällinen kunta- työ perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Lapset ovat ainoa ihmisryhmä, joilla on erityisiä oikeuksia lapsuuden ainutlaatuisuuden ja haavoittuvuuden vuoksi. Varhaisvuodet vaikuttavat yksilön ja yhteiskunnan tulevaisuuteen ja siksi työ on osa sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kehitystä.

Lapsiystävällisessä kunnassa lapsia kohdellaan tasa-arvoisina kunnan asukkaina ja lapset otetaan mukaan kunnan palvelujen kehittämiseen. Suuri osa lapsia koskevista päätöksistä tehdään kunnassa ja ne vaikuttavat siellä asuvien lasten oikeuksien toteutumiseen.

Nokian kaupunki haki mukaan Lapsiystävällisen kunta -malliin vuonna 2018 kaupunginvaltuuston päätöksellä. Mallin mukainen kehittämistyö alkoi vuonna 2019.

Lisätietoa verkosta:

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -verkkosivut
Nokian Lapsiystävällinen kunta -verkkosivut

Lisätietoa medialle:

Nokian kaupunki:
Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Anette Lehtonen, 040 133 4345
kaupunginjohtaja Eero Väätäinen, (03) 5652 0001
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi

Suomen UNICEF:
erityisasiantuntija, Sanna Koskinen,
sanna.koskinen@unicef.fi, 050 576 2293