Nokia lähtee kehittämään lapsiystävällisyyttään


Nokia on valittu UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyöhön. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja sen tavoitteena on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista kunnan päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä. Kehittämistyö alkaa vuoden 2019 keväällä.

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta -mallin kehittämistyö käynnistyy neljässä uudessa kunnassa, joista Nokia on yksi. Malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFIN kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin.

Lapsiystävällisessä kunnassa lasten ja nuorten tietämystä omasta arjestaan hyödynnetään sekä päätöksenteossa (lapsivaikutusten arviointi) että arjen palveluissa, eli päiväkodeissa, kouluissa ja nuorisotaloilla.

Kehittämistyön taustalla on tavoite lisätä lasten huomioimista ja vaikuttamismahdollisuuksia päätöksenteossa sekä eri tahojen ymmärrystä lapsuudesta elämänvaiheena.

Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyö yhdessä UNICEFin kanssa alkaa ensi keväänä ja malliin lähteneet kunnat voivat saada UNICEFin lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen.

Kaikki kunnan asiat ovat lasten asioita!

Lue lisätietoa täältä: Tiedote.Unicef