Niittotöitä kesäkuusta syyskuulle


Niittotöitä tehdään alueilla, joissa kasvillisuus on runsasta ja korkeaa. Niittoja tehdään muutaman kerran kasvukaudessa.

Niittotyö kesä 2024

Ensimmäinen niitto ajoittuu kesäkuun lopusta heinäkuun alkuun. Toisen kerran alueita niitetään syyskuulla. Niitoilla pyritään estämään avoimien alueiden umpeen kasvaminen.

Laajempien puistoalueiden niitoissa pyritään huomioimaan lintujen pesintä. Jo nyt tiettyjä alueita jätetään kesäaikaan vallan niittämättä siilihavaintojen vuoksi.

Kunnossapidollisia toimenpiteitä harkitaan myös luonnon monimuotoisuuden kannalta. Paikoin nurmen leikkuukertoja tullaan vähentämään ja puistoihin lisätään niittymäisiä alueita.

Laajempia niittyalueita on muun muassa Markluhdanlahden, Laitolahden ja Halkoniemen alueella.