Myllyhaan päiväkodin mittava perusparannus on valmistunut


Nokian Myllyhaan päiväkodin laajamittainen perusparannus on valmistunut ja tilat vastaavat nyt nykyaikaisia vaatimuksia. Noin 1,5 vuoden ajan väistötiloissa toiminut päiväkoti avattiin uudistetussa rakennuksessa viime viikolla. Paluu perusparannettuun ja turvalliseen päiväkotiin oli mieluisa niin lapsille kuin henkilöstölle. Perheiltä on saatu kiitosta valoisista ja avarista tiloista.

”Päiväkodin pohja piirrettiin kokonaan uudestaan ja huonetilajakoa suunniteltiin vastaamaan varhaiskasvatuksen tavoitteita. Tilat ovat esteettömät, turvalliset ja terveelliset sekä muunneltavat ja ne edistävät osaltaan oppimista. Päiväkoti oli suunnittelussa mukana alusta asti ja saimme vaikuttaa perusparannuksen toteutukseen, ” iloitsee varhaiskasvatusyksikön johtaja Eira Viitanen.

Myllyhaan päiväkodin johtaja Eira Viitanen.
Varhaiskasvatusyksikön johtaja Eira Viitanen päiväkodin salissa. Puolapuiden rakenteissa on näyttämö, joka pystytään avaamaan esitystilanteissa, kuten joulujuhlissa.

Sekä julkisivu että sisätilat uudistettiin kattavasti

Vuonna 1982 valmistuneen päiväkodin julkisivu raikastettiin uusilla materiaaleilla. Myös rakennuksen vesikate vaihdettiin tiilikatteesta huoltovarmempaan konesaumapeltiin.

”Vanha ilmanvaihto oli riittämätön, joten se uusittiin kokonaan. Myös käyttöikänsä loppupäässä olleet vesi- ja viemärijärjestelmät uudistettiin täysin. Sähkötekniset järjestelmät, kuten rakennusautomaatio ja kameravalvonta päivitettiin nykyaikaisiksi. Päiväkotiin asennettiin myös uusi led-valaistus,” rakennusinsinööri Janne Karvonen kertoo.

Lapset ja henkilöstö saavat nyt nauttia remontoiduista, moderneista sisätiloista. Materiaalivalinnoissa painotettiin helppohoitoisuutta ja pitkäikäisyyttä. Kiinteät kalusteet uusittiin kokonaan. Kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti osa vanhasta irtokalustuksesta säilytettiin.

Ruokala on nimeltään Järvisali. Sisustus on luonnonläheinen.

Piha korjattiin täydellisesti

Niin ikään päiväkodin piha-alue korjattiin täydellisesti ja piha asfaltoitiin. Pihaan asennettiin salaoja- ja hulevesijärjestelmät sekä uusittiin aluevesiviemäröinnit. Myös leikkivälineet ja valaistus uusittiin. Pihan metsäkaistale jätettiin ennalleen.

”Leikkivälineet ovat vielä piilossa lumen alla ja odottavat innokkaita leikkijöitä. Päiväkodin painopisteenä on ympäristökasvatus ja pian pääsemmekin retkeilemään lähimetsän Aurinkokalliolle, jota lapset ovat ikävöineet”, Eira Viitanen sanoo.

Myllyhaan päiväkoti, jonka raikastettu ulkokuori on tehty valkoisella ja keltaisella pinnoitteella. Lasten leikkivälineitä, lapsia ja henkilökuntaa.

Pysäköintialueen käyttöä on rajattu

Ennen päiväkodin avautumista pysäköintialue on ollut hiihtäjien suosiossa. Päiväkodista korostetaan, että pysäköintialue on nyt pienen kokonsa ja turvallisuuden vuoksi arkisin päiväaikaan rajattu käytettäväksi vain henkilöstölle ja lasten perheille (lasten tuonti ja vienti). Alueella on pysäköintikiellosta kertovat opasteet.

Myllyhaan päiväkodin perusparannus toteutettiin kaupungin tilapalveluiden omajohtoisena työnä omalla työnjohdolla ja valvonnalla, rakennusten kunnossapito -yksikön työntekijöiden sekä puitesopimuskumppanien kanssa.

Hankkeen kustannukset suunnittelusta toteutukseen olivat noin 3,4 miljoonaa euroa. Alkuperäinen kustannusarvio ylittyi noin 1,1 miljoonalla eurolla, sillä työn aikana havaittiin lisäkorjaustarpeita teknisissä ja rakenteellisissa järjestelmissä. Esimerkiksi pohjaviemärit jouduttiin uusimaan kokonaan, mikä aiheutti merkittävän lisätyön. Samoin päiväkodin ilmanvaihtojärjestelmä osoittautui kokonaisuudessaan hyödyntämiskelvottamaksi, joten se oli uusittava täysin vastaamaan nykyisiä tarpeita ja vaatimuksia.

Lisätiedot:
rakennusinsinööri Janne Karvonen, 040 7799 220
varhaiskasvatusyksikön johtaja Eira Viitanen, 044 906 1202