Monipuolinen, muunneltava ja esteetön – Muun muassa näitä asioita sidosryhmät toivovat uudelta uimahallilta


Nokian uuden uimahallin tarvesuunnittelu eteni viime viikolla kuntalaisten ja erilaisten sidosryhmien kuulemisvaiheeseen. Mielipiteitä ja toiveita on kerätty muun muassa asukkaille suunnatun kyselyn sekä erilaisten kuulemistilaisuuksien muodossa. Uimahallitoimikunta muun muassa kutsui Kerholaan joukon erilaisten käyttäjäkuntien edustajia. Illan tärkein tavoite oli saada selville, mitä erilaiset erityisryhmät uimahallin toiminnallisuudelta toivovat.

Tilaisuudessa olivat mukana vanhus- ja vammaisneuvoston, nuorisovaltuuston, liikuntaseuraparlamentin ja Uimaliiton edustajat. Lisäksi paikalla on kaupunginhallituksen asettama uimahallitoimikunta sekä kaupungin yhteistyökumppanina hankkeessa toimiva Sportvenue.

Saavutettavuus ja esteettömyys tärkeitä kaikille

Tilaisuuteen kutsun saaneet sidosryhmät saivat esittää tilaisuudessa ennakkoon valmistellun puheenvuoron, jossa tuotiin esille kunkin ryhmän erityistarpeita. Kaikissa puheenvuoroissa yhdistävänä tekijänä nousi esiin monipuolinen ja monien erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet huomioon ottava tilasuunnittelu.

Esimerkiksi Uimaliittoa edustanut Pasi Salonen korosti parkkipaikalta altaaseen ulottuvien perustoimintojen huolellista suunnittelua: – Toimintojen valinnalla vaikutetaan ratkaisevasti hallin palvelutasoon ja käyttäjäryhmiin, Salonen summasi.

Vammaisneuvostoa tilaisuudessa edustanut Pia Tirronen nosti erityisesti esiin tilojen saavutettavuuden ja esteettömyyden.

Olisi toivottavaa, että saavutettavuus ja esteettömyys otettaisiin huomioon suunnittelupöydältä lähtien, ei valmiin rakennuksen ollessa jo pystyssä. Onkin hienoa, että kaupunki kuulee meitä erilaisia käyttäjiä jo tässä vaiheessa, kun uimahallin toimintoja vasta mietitään.

Tilaisuudessa todettiin, että esteettömyys ja saavutettavuus ovat myös seuratoiminnan näkökulmasta tärkeitä tekijöitä, koska käyttäjät voivat tulla erilaisista taustoista.

Myös tilojen riittävä koko tuotiin esiin kaikissa puheenvuoroissa. Uudessa uimahallissa toivotaan olevan runsaasti parkkitilaa, väljiä pukeutumistiloja sekä tarpeeksi suuria kaappi- ja säilytystiloja.

Toivelistoilla erilaisia vesielementtejä ja oheistiloja

Nuorisovaltuuston puheenvuoron pitivät tilaisuudessa Vilho Tolonen ja Ramona Kaapu. Nuoret toivovat uimahalliin esimerkiksi erillistä hyppyallasta, ulkoallasta ja liukumäkeä, mutta niiden lisäksi ensikertalaisellekin sopivaa kuntosalia. Tilasuunnittelulta nuoret toivovat nykyaikaisuutta ja esimerkiksi puku- ja pesutiloihin yksityisyyden suojaa tarjoavia ratkaisuja.

Uimaliiton Salonen toi puheenvuorossaan esiin erilaisten vesielementit vetovoimatekijänä:

Ulkoaltaat ja liukumäet eivät ole kaikkien mielestä tarpeellisia, mutta ne tekevät halleista monikäyttöisempiä ja houkuttelevat nuoria ja lapsia vesiurheilun pariin. – Allasvalikoimaa tarvitaan vauvasta vaariin, mm. opetusallas, monitoimiallas, kahluuallas, pääallas, jolla olisi pituutta 50 m ja tarpeeksi ratoja. Altaiden muunneltavuus on myös tärkeää.

Tarpeeksi pitkä pääallas ja tarpeellinen määrä ratoja helpottaisi paikallisten uimaseurojenkin tilannetta ja mahdollistaisi seuratoiminnan laajentamisen.

Jaamme nyt jo seuroille niukkuutta tällä volyymilla, koska käyttäjämäärät ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Nokia on kasvava kaupunki, ja kävijämäärät lisääntyvät. Harrastajat joutuvat menemään nyt paljon muualle kuten Poriin ja Tampereelle, kertoi liikuntapalvelupäällikkö Hanna Murotie.

Altaiden ja kuntosalin lisäksi keskusteluun nostettiin muiden oheistilojen, kuten oheisharjoittelutilojen ja yhdistysten toimistotilojen tarve.

Tarveselvitys päätöksentekoon toukokuussa

Tarveselvitystä tekevät toimikunnan tehtävänä on tämän vuoden toukokuuhun mennessä muodostaa perusteltu näkemys uimahallihankkeen tarpeista: toiminnoista, sijainnista sekä myös alustavasta kustannusarviosta ja aikataulusta. Tarveselvitys voi sisältää useampia vaihtoehtoja arvioitavaksi ja toteutussuunnitteluun valittavaksi. Sivistyslautakunta käsittelee tarveselvityksen 17.5. ja kaupunginhallitus 29.5.

Varsinainen hankesuunnittelu käynnistetään vasta, kun tarvesuunnitelma on hyväksytty. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, jonka kautta päätöksenteossa edetään investointipäätökseen. Uimahallin uudisrakentamiseen on varauduttu vuosina 2024 – 2025. Käytännössä tämä tarkoittaa, että suunnittelu tapahtuu pääosin vuonna 2024, ja toteutus vuosina 2025 – 2026.