Luonnonhoitoa Utolan, Hakavuoren ja Järvivainion suojelualueilla


Talvikuukausien aikana Nokian kaupungin luonnonsuojelualueilla Utolan, Hakavuoren ja Järvivainion pähkinäpensaslehdoissa tehdään luonnonhoitotoimia, jotka parantavat arvokkaan lehtolajiston menestymistä. Hoitotoimet on suunniteltu osana Suomen metsäkeskuksen Lehtometsien havinaa -hanketta, jossa kartoitettiin lehtokohteita Pirkanmaalla ja laadittiin niille hoitosuunnitelmat. Mukana oli sekä suojelualueita että talousmetsäkohteita.

Luonnonhoidon asiantuntija Jukka Ruutiainen Suomen metsäkeskuksesta ja Nokian kaupunginpuutarhuri Venla Kuusela tarkastamassa hoitokohdetta Järvivainion pähkinäpensaslehdossa.
Luonnonhoidon asiantuntija Jukka Ruutiainen Suomen metsäkeskuksesta ja Nokian kaupunginpuutarhuri Venla Kuusela tarkastamassa hoitokohdetta Järvivainion pähkinäpensaslehdossa.

– Lehdot ovat metsäluonnon arvokkaita elinympäristöjä, jotka ravinteikkaina maina on otettu pääosin viljelykäyttöön. Alkuperäisistä lehdoista on jäljellä vain noin prosentti. Uhanalaisia lehtolajeja hyödyttäviä hoitotoimia voidaan tehdä myös talouskäytössä olevissa lehtometsissä, luonnonhoidon asiantuntija Jukka Ruutiainen Metsäkeskuksesta kertoo.

Nyt toteutettavat toimet ovat lähinnä varjostavan kuusen poistoa, joka lisää valoisuutta ja vähentää neulasten happamoittavaa vaikutusta. Toimet edesauttavat etenkin pähkinäpensaan menestymistä, mutta parantavat myös muun lehtolajiston elinympäristöä. Osa poistettavista puista jätetään lahopuuksi ja lisäksi tehdään tekopökkelöitä, jotka hyödyttävät esimerkiksi koivupökkelöihin pesänsä kovertavaa erittäin uhanalaista hömötiaista. Hanke kustantaa toteutettavat hoitotoimet.

– Kuusettuminen on monen lehtotyypin luonnollinen kehityssuunta, mutta luonnossa metsäpalo palauttaisi tilanteen taas lehtipuuvaltaiseen vaiheiseen. Meillä on kuitenkin lehtoja jäljellä niin vähän, että vaateliaalle lehtolajistolle ei riitä lehtipuuvaltaisen vaiheen elinympäristöjä, mikäli kaikkien lehtojen annetaan kehittyä kuusivaltaisiksi. Siksi lehtojen hoitaminen on tarpeen, Nokian kaupungin ympäristönsuojelusuunnittelija Anne Hirvonen sanoo.

Nokia sijaitsee pähkinäpensaan esiintymisen pohjoisrajoilla, Pohjois-Pirkanmaalla pähkinäpensasta ei enää tavata. Pähkinäpensas on kalkinsuosija, joka viihtyy rinnelehdoissa: pähkinän esiintymisalueet ovat usein sopivia myös muille vaateliaille lehtolajeille. Nyt hoidettavat kohteet ovat suojeltuja luonnonsuojelulain luontotyyppinä ja Pirkanmaan ELY-keskus on hyväksynyt hoitosuunnitelmat.

Lehtometsien havinaa Pirkanmaalla -hanke ajoittui vuosille 2017–2021, mutta kohteiden hoitosuunnitelmien toteutuksia on jatkettu valtakunnallisessa Lehtohelmet -hankkeessa. Hankkeet ovat saaneet rahoitusta maa- ja metsätalousministeriöltä ja ympäristöministeriöltä, ja ne tukevat sekä vapaaehtoisen metsiensuojeluohjelma METSO:n että elinympäristöohjelma Helmin tavoitteita. Pirkanmaan lehtokohteita kartoitti Luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry ja Nokian kohteiden kartoituksista vastasi luontokartoittaja Kaija Helle.

Lisää aiheesta:

Tutustu lehtojen luonnonhoitoon ja Metsäkeskuksen Lehtohelmet-hankkeeseen Metsäkeskuksen verkkosivuilla: Lehtokeskusalueiden luontohelmet | Metsäkeskus (metsakeskus.fi)

Tutustu vapaaehtoiseen METSO -metsien monimuotoisuusohjelmaan ohjelman sivuilla: Etusivu | Metsonpolku

Tutustu elinympäristöohjelma Helmiin ympäristöministeriön verkkosivuilla: Helmi-elinympäristöohjelma – Ympäristöministeriö

Lisätietoja:

Anne Hirvonen
ympäristönsuojelusuunnittelija
Nokian kaupunki
p. 040 133 44 51
anne.hirvonen@nokiankaupunki.fi

Venla Kuusela
kaupunginpuutarhuri
Nokian kaupunki
p. 044 906 12 45
venla.kuusela@nokiankaupunki

Jukka Ruutiainen
luonnonhoidon asiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 040 530 67 21
jukka.ruutiainen@metsakeskus.fi