Luonnon monimuotoisuusohjelman laatiminen on käynnistynyt Nokialla


Nokialla on käynnistynyt luonnon monimuotoisuusohjelman laatiminen, jonka tarkoituksena on löytää eri keinoja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Ohjelman valmisteluun pyydetään mukaan kaupunkilaisia, kesäasukkaita sekä yhdistyksiä ja luontoharrastajia. Ehdotuksia ja ideoita kerätään kuluvan kesän aikana.

Monimuotoisuusohjelman tavoitteena on kartoittaa luonnonsuojelullisesti arvokkaat kohteet sekä mahdollisuudet ja keinot niiden turvaamiseksi Nokian kaupungin omistamilla alueilla. Perinteisten luonnonsuojelualueiden lisäksi suojelua voidaan toteuttaa esimerkiksi kaavoituksella ja puistoluokituksella. Luonnonsuojelualueen perustamiseksi voi saada myös valtion METSO-tukea.

Suojelua voidaan tehdä monella eri tavalla ja mittakaavalla. Nokialaisille päiväkodeille toteutetaan esimerkiksi lähiluontokysely, jolla kartoitetaan päiväkotien käytössä olevia luontokohteita. Tällaiset alueet ovat pienialaisia, mutta niiden säilyttäminen on tärkeää lasten luontosuhteen kehittymiselle. Kevään 2018 aikana on tehty myös laaja liito-oravaselvitys, joka kattaa suuren osan Nokian keskustaajamasta. Sen tavoitteena oli selvittää keskustan liito-oravakanta sekä etsiä keinot kannan säilyttämiseksi samalla kun keskustaa tiivistetään ja kehitetään. Suojelun kohteena voi olla myös yksittäinen puu tai muuten merkittävä luontokohde, joka voidaan maanomistajan hakemuksesta rauhoittaa luonnonmuistomerkiksi.

”Haluamme aktivoida kaupunkilaisia ja yhdistyksiä ideoimaan keinoja yhteisen elinympäristömme monimuotoisuuden turvaamiseksi. Toivomme, että löydämme uusia keinoja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi”, kertoo ympäristönsuojelusuunnittelija Antti Mäkelä.

Ehdotuksia ja ideoita monimuotoisuusohjelmaan voi jättää 1.9.2018 mennessä karttapohjaisen kyselylomakkeen avulla. Ehdotuksia voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen antti.makela@nokiankaupunki.fi tai postitse osoitteeseen Nokian kaupunki, ympäristönsuojelu, Harjukatu 21, 37100 Nokia.

Lisätietoja:
Nokian kaupunki, ympäristönsuojelusuunnittelija Antti Mäkelä, puh. 040 133 4451