Lintujen pesimärauha on alkanut


Lämpenevät säät ovat tuoneet myös Nokialle koko joukon muuttolintuja ja talven yli maassamme sinnitelleet paikkalinnut kuuluttavat jo kilvan reviirejään. Lintujen lisääntymisaikana koirat tulee pitää hihnassa ja puiden kaatamista ja pensaiden raivaamista on vältettävä.

Kuvassa soidintava teerikoiras. Kuva: Onni Rantanen

Kanalintujen, kuten metson ja teerin, soidin on ollut käynnissä jo hyvän aikaa, tikat rummuttelevat tiedoksi reviireitään ja mustarastaat virittelevät huilusoolojaan. Lintujen lisääntymisaikana puiden kaatamista ja pensaiden raivaamista pitää välttää. Toisen maalta pensaita ei saa raivata mihinkään vuodenaikaan ilman maanomistajan lupaa. Tämä koskee luonnollisesti myös kaupungin maita.

Metsästyslain mukainen koirien kiinnipitoaika on alkanut jo maaliskuun alusta (1.3.) ja jatkuu elokuun loppupuolelle (19.8.) asti. Koiraa voi pitää vapaana vain omalla pihalla tai muulla aidatulla paikalla alueen omistajan luvalla. Etenkin keväällä koirat voivat tahattomasti tuhota pesintöjä säikyttämällä hautovan emon pesältä, mikä voi johtaa pesän hylkäämiseen tai munien paleltumiseen. Koirat voivat törmätä maastossa myös rusakon poikasiin tai kauriiden vasoihin.

Kaikki linnut, myös riistalinnut ja muina vuodenaikoina rauhoittamattomat linnut, ovat rauhoitettuja lisääntymisaikana. Myös lintujen pesät ovat rauhoitettuja ja pesinnän häiritseminen tai tuhoaminen on kielletty. Myös kaikki kotoperäiset nisäkkäät ovat rauhoitettuja lisääntymisaikana.

Kuvassa kaksi kurkea sumuisella pellolla. Kuva: Onni Rantanen
Kurkimuuttoa on saatu ihailla jo Nokiallakin. Kuva: Onni Rantanen

Muuttajista näkyvimpiä ja kuuluvimpia ovat joutsenet, hanhet ja kurjet. Otollisia muuttajien tarkkailupaikkoja ovat peltoaukeat ja vesistöjen ruovikkoiset lahdenpoukamat. Nokialla oivallisia lintujen tarkkailupaikkoja ovat Alasenlahti, Knuutilan lintutorni ja Markluhdanlahdelle valmistunut uusi, esteetön tarkkailulava.

Kuvassa lentävä naurulokki.
Uhanalaisuusluokituksessa vaarantunut naurulokki pesii Nokian Markluhdanlahdella. Kuva: Onni Rantanen

Annetaan linnuille pesimärauha ja tarkkaillaan lintuja niitä häiritsemättä! Tämän uutisen upeat lintukuvat ovat nokialaisen luontokuvaajan Onni Rantasen käsialaa: https://onnirantanen.kuvat.fi/Gallery/

Lue lisää Nokian lintutorneista: Lintutornit – Nokian kaupunki

Kuvassa joukko laulujoutsenia sulassa vedessä iltahämärässä.
Laulujoutsenet kerääntyvät ensimmäisiin sulapaikkoihin ja peltojen pälvipaikoille ennen hajaantumistaan pesimäpaikoille. Kuva: Onni Rantanen