Liito-oravakartoitukset ovat alkaneet – ilmoita havaintosi


Nokian kaupungin omana työnä tehtävät liito-oravakartoitukset ovat täydessä vauhdissa. Viime vuotiseen tapaan voit ilmoittaa omista tuoreista liito-oravahavainnoistasi kaupungin ympäristönsuojeluyksikköön.

Kuvassa liito-orava kuusen rungolla.

Keväällä liito-oravanaaraiden ydinreviirit ovat tunnistettavissa lisääntymis- ja levähdyspuiden alle kerääntyneistä riisinjyvän kokoisista keltaisista papanoista. Kartoitukset perustuvat papanahavainnoille ja otollisten pesäpuiden tarkastelulle. Naaraat pysyttelevät melko rajatulla reviirillä koko vuoden ajan, siinä missä koiraat voivat liikkua useamman naaraan reviirillä.

Elinympäristöjen verkosto

Asuttujen reviirien väliset kulkuyhteydet ovat lajille tärkeitä. Liito-orava on lyhytikäinen laji, jolloin otolliset reviirit välillä vapautuvat ja tulevat taas nuorten omaa reviiriään etsivien liito-oravayksilöiden uudelleen asuttamiksi. Sopivat elinympäristöt muodostavat toisiinsa kytkeytyneen verkoston.
Uhanalainen liito-orava on luokiteltu lajina vaarantuneeksi. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja koskee heikentämis- ja hävittämiskielto ja myös kulkuyhteydet tulee turvata maankäytön suunnittelussa.

Kuvassa liito-oravan papanoita puun juurella.
Liito-oravan kellertävät riisinjyvän kokoiset papanat kerääntyvät lisääntymis- ja levähdyspuiden alle. Kuva on otettu Nokialla 4.4.2024. Kuva: Nokian kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö.

Luonnossa monet lajit liito-oravan lisäksi kärsivät kolopulasta. Kaupunki onkin ripustanut kolopulaa helpottamaan joitakin liito-oravalle sopivia pönttöä kaupungin maalle lajin tunnettuihin elinympäristöihin. Jos liito-orava ei ole vielä huolinut pönttöä, pöntöt ovat yleensä kelvanneet muillekin kolopesijöille. Osa tänä keväänä tarkistetuista pöntöistä on jäljistä päätellen toiminut talvella myös pikkulintujen yöpymiskoloina.

Ilmoita havaintosi

Myös viime vuonna kaupunkilaisia pyydettiin ilmoittamaan liito-oravahavaintoja. Kokemukset olivat hyviä, sillä havaintoja saatiin myös uusilta alueilta ennestään tunnettujen kohteiden lisäksi. Havaintoja saa edelleen ilmoittaa!

Jos siis olet tehnyt viime kevään jälkeen tuoreita liito-oravahavaintoja, ilmoita niistä ympäristönsuojeluyksikköön. Kuvaile havainto, havaintoaika ja havaintopaikka esimerkiksi karttaliitteellä. Havaintoja voi ilmoittaa osoitteeseen: ymparistonsuojelu@nokiankaupunki.fi

Avauskuva: Liito-orava suosii suojaisia järeitä kuusia lepäilypuinaan, vaikka pesä on on usein käpytikan tekemässä kolossa haavassa. Anna-Maija Sillanpää/Laji.fi (CC BY-SA 4.0)