Lasten ja nuorten kulttuuripolku tuo kulttuuria lähelle ja vie kotikaupungin kohteisiin


Nokian Kulttuuripolun toiminnot käynnistyvät jälleen uuden koulu- ja päivähoitovuoden myötä. Lapsille ja nuorille sisällöt näkyvät osana päivähoito- ja koulupäivää, sillä ohjelma on mukana varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmissa täydentäen osaltaan niiden kulttuuritarjontaa. Kulttuuripolkua koordinoi Nokian kaupungin kulttuuripalvelut, tiiviissä yhteistyössä on mukana myös kaupungin kirjastopalvelut.

Varhaiskasvatuksen kulttuuripolku etenee teemavuosittain ja tänä toimintavuonna aiheena on vuodenkierto. Monet tapahtumat, kuten työt ja juhlat, jaksotettiin ennen vuodenkierron mukaan. Vuodenkierto liittyykin monin tavoin suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuuriperintöön. Vuodenkierron aineisto on laaja, joten eri yksiköt voivat suunnitella toimintojaan vaikkapa vuodenaikojen, juhlapyhien tai erilaisten teemojen ympärille.

Kouluilla suurin osa ohjelmasta tapahtuu omassa luokassa tai oman koulun alueella ammattilaisten ja pitkän linjan harrastajien vieraillessa vuorotellen kaikissa. Konsertteja järjestävät tänäkin lukuvuonna Puhallinyhtye Oktaavi, Nokian mieskuoro, Nokian Työväen mieskuoro ja Pinsiön mieskuoro. Kiertueelle tulee Konserttikeskus ry:n kanssa yhteistyössä multi-instrumentalisti Lauri Shreck. Näitä Konsertti joka kouluun -konsertteja on järjestetty jo useana vuonna. Esitys tai työpaja voi innostaa myös harrastamaan kyseistä taiteenlajia, kuten esimerkiksi sanataiteen perusopetusta Pirkan opistolla antava Sanataideyhdistys Yöstäjä tai käsityötaiteen perusopetusta antava Käsityö- ja muotoilukoulu Näpsä toivovatkin.

Vierailukohteita on rajallisesti kuljetuskustannusten vuoksi ja luonnollisesti kävelyä ja pyöräilyä suositaan aina kun se on mahdollista. Kaikki 5.luokkalaiset pääsevät opastetulle kierrokselle Hinttalaan ja 6.luokkalaiset Tehdassaareen, jossa järjestetään myös taidekäsityöpajat Tehdas108:n toimesta. Yläkoululaisista viedään 7.luokkalaisia tänä lukuvuonna Puuvuori-maataideteokselle Pinsiöön.

Koko ohjelmaan voi tutustua uudesta esitteestä.

Lisätietoja:
Pia Keltti
kulttuurikoordinaattori
p. 040 133 4101
Nokian kaupungin kulttuuripalvelut