Lapsiystävällinen kunta -työ on koko kunnan asia


Nokian kaupungin Lapsiystävällinen kunta -toimintasuunnitelman 2019-2021 mukaiset konkreettiset toimenpiteet ovat käynnistyneet. Lapset ja nuoret ovat mukana useissa kehittämistoimenpiteissä.

Osa kehittämistoimenpiteistä on käynnistynyt jo syksyn 2019 aikana ja edennyt pitkälle, osa toimista on käynnistymisvaiheessa.

Kehittämistyön ensivaiheessa lisäämme lapsen oikeuksiin liittyvää osaamista, liitämme mallin tavoitteita kaupungin työtä ohjaaviin asiakirjoihin sekä kehitämme lapsivaikutusten arviointia päätöksenteossa. Kehitämme myös Lapsiystävällinen kunta -työn viestintää suunnitelmalliseksi lasten ja nuorten mielipiteet huomioiden.

Lasten osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi on asetettu useita kehittämistoimenpiteitä, joiden kehittämisessä lapset ja nuoret ovat mukana.

  • Kehitämme lapsille ja nuorille suunnattuja peruspalveluja entistä paremmin erityisryhmät huomioiviksi esimerkiksi harrastustoiminta ja varhaiskasvatuksen aktiivinen arki toimintarajoitteita omaaville lapsille.
  • Luomme varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen yhtenäisen suunnitelman kiusaamisen ehkäisemiseksi lasten näkemykset huomioiden.
  • Lisäämme koulujen iltapäiviin matalan kynnyksen toimintaa, PuuHa- iltapäivät,  sekä kehitämme nuorisopassi -sovelluksen, josta lapset ja nuoret löytävät heille suunnatun toiminnan ja edut kootusti.
  • Yhdenmukaistamme koulujen oppilaskunta -toimintaa. Tavoitteena on kehittää oppilaiden kuulemisen tapoja ja luoda vaikuttajapolku, jotta kaikilla oppilailla olisi mahdollisuus vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin. Kehitämme osallistavaa budjetointia, jossa koululaiset pääsevät vaikuttamaan tietyn määrärahan kohdentamisesta.
  • Kehitämme varhaiskasvatuksessa lasten tekemän arvioinnin tapoja monipuolistamalla lasten laatupeliä ja sen kysymyksiä sekä systematisoimme lasten antaman palautteen osaksi varhaiskasvatuksen kehittämistä
  • Käynnistämme kokeilun terveen ruokakulttuurin edistämiseksi, hävikkiruuan vähentämiseksi ja sen edelleen käyttämiseksi.
  • Laadimme osaksi kaupungin kestävän kehityksen ohjeistusta lasten tekemän kuvallisen oppaan lapsille.

 

Lisätietoja
Anette Lehtonen
Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi
040- 133 4345