Lape – hankkeesta


Lasten ja perheiden palveluiden muutosohjelma (LAPE- hanke) on jalkautunut konkreettisesti myös Nokialle. Muutosohjelma on Sosiaali- ja terveysministeriön ja Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen hanke ja yksi hallituksen kärkihankkeista.

Nokia on yhdessä Kangasalan, Hervanta- Vuoreksen ja Lempäälän kanssa pilotoimassa perhekeskusmallia pilottikuntiin 15 eri teeman alla. Perhekeskusmallilla tarkoitetaan matalan kynnyksen lähipalveluiden verkostomaista, moniammatillista kokonaisuutta, eli esimerkiksi neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulujen, oppilashuollon, vapaa-aikapalveluiden ja lapsiperheiden sosiaalipalveluiden ja nykyisen perhekeskuspalveluiden kokonaisuutta.  Lisäksi tehdään tiivistä yhteistyötä järjestöjen ja seurakunnan kanssa.

Pilotointi tulee näkymään 15 eri teeman kautta mm tehostuvana ja yhtenäistyvänä ero- sekä vanhemmuuden tuki- palveluina, lasten äänen kuulemisena, nopean ja ennaltaehkäisevän avun turvaamisena sekä laajan verkostoyhteistyön tehostamisena.
Koulujen, perusturvan, varhaiskasvatuksen ja aikuisten palveluiden työntekijät tulevat saamaan kutsuja erilaisiin työryhmiin sekä koulutuksiin aiheeseen liittyen kevään aikana. Laajaa koulutusta on tulossa mm perhekeskustoimintamallin erotyöskentelyn puitteissa, mistä kutsutuille tulee myöhemmin lisätietoa.  Järjestämme myös laajalle toimijajoukolle Lapen Kick Off- tapahtuman 1.2. klo 17-19, tästäkin lisätietoa myöhemmin.
Varsinaisina pilottiagentteina toimivat Nokialla Mirva Levä, Petteri Väkiparta, Heidi Leppänen ja Johanna Rauma. Meihin voit olla yhteydessä, mikäli tähän liittyy kysyttävää.