Kysely: Taidetalo kokeiluluontoisesti kulttuuri- ja kansalaistoiminnan toimijoiden omaehtoiseen käyttöön


Vapaa-aikapalveluissa yhdessä kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin kanssa on käyty keskustelua tilantarpeesta eri yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaan, sillä sopivia tiloja ei ole riittävästi.

Nyt kulttuuri- ja kansalaistoiminnan käyttöön tarjotaan Taidetaloa määräajaksi tilan vapauduttua vapaa-aikapalvelujen käytöstä. Aiheesta on lähetetty kysely kulttuuri- ja kansalaistoiminnan järjestökentälle.

Kyselyllä kerätään toimijoilta tietoa toiminnan suunnittelua varten

Tiloja tarvitaan mm. kokouksiin, tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen sekä tarvikkeiden ja arkistojen säilyttämiseen. Usein yhteisöillä ei ole omia tai ei ole varaa vuokrata tiloja toimintaansa varten ja sopivista tiloista on kaiken kaikkiaan puute.

Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan järjestökentälle on lähetetty kysely tilojen käyttöön liittyen ja toiminnan pelisäännöistä sopimiseksi. Vastaukset pyydetään lähettämään kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin puheenjohtajalle Jyrki Käköselle jyrkikkn@gmail.com tiistaihin 21.12. mennessä.

Parlamentin kokouksessa 25.11. linjattiin jo, että Taidetaloa ei käytetä varastona vaan elävään kulttuuritoimintaan, kuten tapahtumiin, tilaisuuksiin, kursseihin, kohtaamisiin, kokouksiin ja esimerkiksi näyttelyihin.

Kyselyn kysymykset:
1. Millaista toimintaa voitte Taidetalolla järjestää?
2. Kuinka paljon arvioitte Taidetaloa tarvitsevanne ja millaisina aikoina (päivä, ilta, arki/vkl, vuodenajat)
3. Onko teillä ehdotuksia toiminnan organisoimisesta ja tilahallinnasta (mm. käyttövuoroista sopiminen, avainhallinta jne)?
4. Mikäli tarvitaan henkilöresurssia toiminnan organisoimiseen, onko yhdistyksenne toiminnassa mukana aiheesta kiinnostuneita? Miten tämä tulisi järjestää ottaen huomioon, että Nokian kaupungin henkilökuntaa ei ole Taidetaloon siirtymässä?
5. Mitä pelisäännöissä tulisi huomioida ottaen huomioon tilojen tasapuolisen käytön sekä yhteisöjen mahdollisesti hyvinkin erilaiset tarpeet?
6. Miten yhteisönne olisi valmis osallistumaan tilojen käytön ylläpitoon, kuten siivoukseen tilojen käyttöä vastaan? Tilan käyttäjän tulisi siivota tilat toimintansa jälkeen.
7. Millaista vastikkeellisuutta yhteisönne pitäisi kohtuullisena, jos tiloja ei voida luovuttaa korvauksetta yhteisöjen käyttöön?

Toivomme runsaasti vastauksia, luovia ideoita uudenlaisen mahdollisuuden hyödyntämisestä sekä huomioonotettavia seikkoja suunnittelua ja organisointia varten!

Lisätietoa aiheesta alla!

Taidetaloa tarjotaan kokeilevaan käyttöön

Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin 2.11.2021 vapaa-aikapalveluille jättämä kannanotto ”Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan parissa toimivien yhteisöjen tilantarve Nokialla” tuo esiin tarpeen erilaisiin tiloihin. Vapaa-aikapalvelujen hallinnoima Taidetalo taas on jäämässä tyhjilleen vapaa-aikapalvelujen toiminnan siirryttyä toisiin tiloihin ja sen käyttöä on pohdittu mm. tilojen kokeilevan käytön kautta. Vapaa-aikapalveluissa yhdessä tilapalvelujen kanssa on pohdittu Taidetalon tarjoamista tilojen kokeilevaan käyttöön esim. kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin organisoimana ja operoimana määräajaksi erikseen sovittavin periaattein ja käyttöehdoin. Vapaa-aikajaosto on tehnyt asiasta päätöksen kokouksessaan 17.11.2021.

Toiminnan suunnittelusta ja organisoinnista vastaavat toimijat

Tiloihin ei kokeilun aikana tulla tekemään investointeja ja kokeilujakson päättyessä tilojen tulee olla samanlaisessa kunnossa kuin kokeilun alkaessa. Alustavasti Taidetalo on käytettävissä vuoden 2022 ajan. On huomioitava, että Taidetalo on salkutettu myytäviin kohteisiin, jolloin Taidetalo voidaan hyödyntää ns. välitilana kokeiluun. Kaupunki ei osoita henkilökuntaa toiminnan suunnitteluun ja organisoimiseen, vaan siitä vastaavat kulttuuri- ja kansalaistoiminnan toimijat yhteisten pelisääntöjen pohjalta.

Taidetalon kokeileva käyttö suunnannäyttäjänä uudelle toimintakulttuurille erilaisissa tiloissa Nokialla

Kokeilukulttuuri mahdollistaa osan toimijoiden nykyisten toimintojen siirtämisestä määräajaksi Taidetaloon tai muuhun vastaavaan tilaan, mutta ennen kaikkea se tarjoaa mahdollisuuden uudenlaisille toiminnoille. Onnistuessaan kokeilu voi tarjota mahdollisuuden kaupungin ja kaupungissa sijaitsevien muiden tilojen kokeilevaan määräaikaiseen tai pop up -käyttöön luoden edellytyksiä uudenlaiselle, urbaanillekin kaupunkikulttuurille.

LISÄTIETOJA

Jyrki Käkönen
kulttuuri- ja kansalaistoiminnan seuraparlamentin puheenjohtaja
jyrkikkn@gmail.com
p. 040 581 5232

Asta Engström
vapaa-aikajohtaja
asta.engstrom@nokiankaupunki.fi
p. 040 7799 068