Kuntavaalien 2021 ehdokashakemusten toimittaminen keskusvaalilautakunnalle


Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on toimitettava ehdokashakemukset sekä ilmoitukset mahdollisista puolueiden vaaliliitoista ja valitsijayhdistysten yhteislistoista Nokian kaupungin keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 4.5.2021 ennen kello 16.00.

Keskusvaalilautakunnan puolesta ehdokasasettelua koskevat vaaliasiakirjat vastaanottaa tiistaina 4.5.2021 klo 9.00 – 11.00 ja 13.00 – 15.59 kaupungintalolla keskusvaalilautakunnan sihteeri Hanna Vuojela ja 2. varasihteeri Berita Leppänen. Vaaliasiamiesten toivotaan ilmoittavan ennakkoon tuloaikansa keskusvaalilautakunnan sihteeri Hanna Vuojelalle 30.4.2021 mennessä, puh. 044 486 0905 tai vaalit@nokiankaupunki.fi.

 

Asiakirjat voi lähettäjän vastuulla toimittaa myös postitse Nokian kaupungin keskusvaalilautakunnalle osoitteella: PL 2, 37101 NOKIA.

 

Vaaliasiamiehen 9.3.2021 mennessä keskusvaalilautakunnalle tekemä ehdokashakemus on sellaisenaan edelleen voimassa, jollei vaaliasiamies muuta sitä 4.5.2021 mennessä. ”Ehdokashakemusta ei siis tarvitse toimittaa  uudelleen, jos tarkoitus on, että aiemmin jätettyyn hakemukseen ei tule muutoksia”, muistuttaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Hanna Vuojela. Vaaliasiamies voi myös muuttaa aiemmin tekemäänsä ehdokashakemusta ja esimerkiksi lisätä listalle uuden ehdokkaan, poistaa listalta jonkun ehdokkaan, muuttaa jonkun ehdokkaan tietoja, muuttaa ehdokkaiden järjestystä listalla tai peruuttaa koko hakemuksen.

 

Vaaliasiamies voi halutessaan tehdä kokonaan uuden ehdokashakemuksen, vaikka olisi tehnytkin hakemuksen jo 9.3.2021 mennessä. Vaaliasiamies, joka ei tehnyt ehdokashakemusta 9.3.2021 mennessä, voi tehdä normaaliin tapaan ehdokashakemuksen 4.5.2021 mennessä.

 

Ehdokasasettelussa tarvittavia lomakkeita ja muuta tietoa kuntavaaleista on saatavana mm. oikeusministeriön vaalit.fi -verkkosivulta.

 

Kuntavaalien vaalipäivän äänestys on uuden aikataulun mukaan 13.6.2021 ja ennakkoäänestys 26.5. – 8.6.2021. Kuntavaaleissa Nokian kaupunginvaltuustoon valitaan 43 valtuutettua toimikaudeksi 1.8.2021 – 31.5.2025.

Lisätietoja ehdokasasettelusta löytyy keskusvaalilautakunnan kuulutuksesta.

 

Lisätiedot:

keskusvaalilautakunnan sihteeri Hanna Vuojela, 044 486 0905.