Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelu käyttöön


Nokian kaupunki ottaa 10.9.2018 käyttöön Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelun. Verkkopalvelussa voi tehdä kuntalaisaloitteita ja neuvoa-antavia kunnallista kansanäänestystä koskevia aloitteita kaupungin toimintaa koskevissa asioissa.

Nokian kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kaupungin toimintaa koskevissa asioissa. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä palvelua koskevassa asiassa. Kansanäänestysaloitteen voi tehdä vähintään neljä prosenttia 15 vuotta täyttäneistä kunnan asukkaista.

Kuntalaisaloite on helpointa tehdä Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa, kertoo hallintojohtaja Hanna Vuojela. Kuntalaisaloitteen voi edelleen tehdä paperilla ja lähettää tai vaikka tuoda kaupungintalolle kirjaamoon.

Aloitteesta tulee aina käydä ilmi se, mitä asiaa se koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

Aloitteen käsittelee se kaupungin viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen tarkoittamassa asiassa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.