Kulttuuri tekee arjesta elämää – Nokian kaupungin ensimmäinen kulttuuriohjelma hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston käsittelyssä


Hyvinvointi- ja vapaa-aikajaosto käsittelee 22.3. kokouksessaan Nokian ensimmäistä kulttuuriohjelmaa. Ohjelmalla tavoitellaan vuoteen 2030 mennessä uudistuvaa, luovaa, osallistavaa ja mukaansatempaavaa, juurevan urbaania kaupunkikulttuuria, johon kaikki nokialaiset voivat heittäytyä tekijöinä ja kokijoina.

Nainen ja lapsi katsovat piirissä tanssivia kansallispukuisia esiintyjiä museon pihapiirissä.

”Nokia on yli 35 000 asukkaallaan Pirkanmaan ja Tampereen kaupunkiseudun toiseksi suurin kaupunki. Nokiaa leimaa vahva kasvu ja jatkuva muutos, jossa kulttuurilla on painoarvo vetovoima- ja pitovoimatekijänä. Asukkailla, opiskelijoilla, matkailijoilla, tapahtumilla, työpaikoilla ja yrityksillä on suuri merkitys Nokian kehitykselle. Kulttuuri on olennainen osa Nokian kasvua ja kehitystä persoonallisena ja omaleimaisena kaupunkina”, kertoo ohjelman valmistelua luotsannut Nokian kaupungin hyvinvointi- ja vapaa-aikajohtaja Asta Engström.

Nokian kulttuuriohjelma: Juurevasti urbaani Nokia 2030

Kulttuuriohjelman visiossa Nokialla vahvan perinteen ja pitkän historian juurevuus yhdistyy alituiseen liikkeeseen ja virkistävään, urbaanin muutoksen kulttuuriin. Kulttuuri on kaupunkikehityksen sykkivä sydän ja ihmisten hyvinvoinnin lähde. Juurevasti urbaani kulttuuri syntyy ihmisten, yhteisöjen, yritysten ja kaupungin yhteistyössä.

Kulttuuriohjelma jakautuu kolmeen teemaan, jotka ohjaavat toiminnan ja kehittämisen suuntaa ohjelmakaudella. Ohjelmatyössä muodostettiin strategiset tavoitteet ja toimenpiteet, mutta samalla määriteltiin uudelleen nokialaista kulttuuria ja sen merkitystä osana kehittyvää kaupunkia.

1. Nokia tuntuu lähellä ja näkyy kauas

Elävä kulttuuri on kaupungin veto- ja pitovoimaa. Tapahtumat ja kulttuuritoiminta tekevät kaupungista kiinnostavan ja merkityksellisen niin tulijoille kuin kaupunkilaisillekin. Kehitämme kaupungin omia kulttuuripalveluita ajatuksella ja intohimolla. Tuemme taiteen ja kulttuurin toimijoita. Paikalliset luovat yhteisöt, viestintä ja julkiset hankinnat edistävät taiteen ja kulttuurin ammattilaisten työtä sekä järjestöjen ja yksittäisten ihmisten omaehtoista kulttuuritoimintaa.

2. Jokaisen nokialaisen kulttuuri

Kulttuurin tekeminen ja kokeminen arjessa on kaikkien oikeus. Vaalimme taiteen ja kulttuurin keinoin osallisuutta, aktiivisuutta, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Kehitämme palveluita ja tapahtumia esteettömiksi ja saavutettaviksi ja tuomme ne lähelle arkea. Kaupunkilaisten ääni näkyy ja kuuluu kulttuuripalveluissa. Kaupunkilaiset voivat itse osallistua ja vaikuttaa kulttuuritoiminnan teemoihin ja tapoihin. Kulttuurin lajit ja toiminnan muodot kehittyvät, ja olemme valmiina tukemaan uudenlaisen kulttuurin syntymistä.

3. Uudistuva kaupunkiympäristö ja kaupunkikulttuuri

Taide ja kulttuuri on keskeinen osa kaupunkiympäristöä. Sekä olemassa olevasta että uudesta kaupunkiympäristöstä rakentuu entistä viihtyisämpiä ja toimivampia elämisen ja tapahtumisen paikkoja. Teollinen rakennusperintö on Nokian tunnistettava ja uniikki aarre. Kaupungin omaleimainen rakennusperintö ja uudet, rakentuvat tilat vahvistavat kaupungin fyysistä ja henkistä kasvua. Rakennamme yhdessä Nokiasta vahvalla kulttuuriosaamisella monipuolista, tapahtumarikasta ja visuaalisesti monimuotoista kaupunkia.

Lue lisää ja tutustu tarkemmin kulttuuriohjelman toimenpiteisiin

Sidosryhmät ja asukkaat mukana ohjelman valmistelussa

Kulttuuriohjelmaa valmisteltiin poikkialaisessa työryhmässä, jossa oli edustajia kaupungin eri palvelu- ja tulosalueilta. Ohjelmatyöprosessia tuki aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI. Ohjelmatyöhön osallistui kaupungin kulttuuripalveluiden lisäksi laajasti kaupunkiorganisaation eri tahoja, asukkaita, järjestötoimijoita ja kulttuurin ammattilaisia mm. avainhenkilöhaastatteluissa, työpajoissa ja avoimessa asukaskyselyssä.

Kulttuuriohjelma on strateginen toimintaohjelma, joka perustuu kuntien lakisääteisille tehtäville kulttuuripalveluiden järjestämisessä. Ohjelma tukee Nokian kaupunkistrategian ja politiikkaohjelmien toimeenpanoa. Ohjelmaa arvioidaan ja konkreettisia toimenpiteitä kohdennetaan vuosittain tai pidemmällä aikajänteellä osana kaupungin talousarvio- ja tilinpäätösprosessia.

Kulttuuriohjelman hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto myöhemmin kevään 2023 aikana.

Tutustu hyvinvointi- ja vapaa-aikajaoston esityslistaan ja muihin käsittelyssä oleviin asioihin