Kullaanvuoren jätevedenpuhdistamon vuodon vaikutuksia on seurattu useilla näytteillä


Nokian Kullaanvuoren jätevedenpuhdistamon vuodon vaikutuksia Nokianvirran vesistöön on seurattu useilla laboratorionäytteillä. Niiden perusteella vaikutukset vesistöön olivat voimakkaimmillaan lauantaiaamuna 11.12. otetuissa näytteissä. Tuolloin vuoto näkyi hieman heikentyneenä hygieenisenä veden laatuna jätevedenpuhdistamon alapuolella. Nokianvirran vesi soveltui kuitenkin uimavesikäyttöön myös tuolloin.

Maanantaina 13.12. otettujen näytteiden perusteella vuodon vaikutus veden hygieeniseen laatuun oli jo ohi. Jätevedenpuhdistamon ylä- ja alapuolisten havaintopaikkojen hygieeninen laatu oli maanantaina hyvä.

Veden happipitoisuuteen tai muihin fysikaalis-kemiallisiin ominaisuuksiin, kuten esimerkiksi veden ravinnepitoisuuksiin, jätevesivuodolla ei havaittu olevan vaikutuksia. Näytteet otti ja analysoi ulkopuolinen akkreditoitu tutkimuslaboratorio.

Nokia Veden Kullaanvuoren jätevedenpuhdistamon vuoto havaittiin perjantainaamuna 10.12. ja saatiin tyrehdytettyä perjantain ja lauantain vastaisena yönä klo 24. Koko tilanteen aikana vuodolla ei ole ollut vaikutuksia talousveteen.

Lisätiedot:
Nokian Vesi Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Laukkanen, 040 1404201