KHO ei myöntänyt kaupungille valituslupaa markkinaoikeuden päätöksestä – hyvinvointikeskuksen rakentaminen etenee normaalisti


Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt Nokian kaupungille valituslupaa markkinaoikeuden päätökseen, joka koski valitusta hyvinvointikeskuksen rakennusurakoitsijan valinnasta. Markkinaoikeuden ratkaisun mukaan kaupunki joutuu maksamaan hyvitysmaksua valituksen tehneelle, kilpailutuksessa toiseksi jääneelle yritykselle. Kaupungin päätös urakoitsijan valinnasta jäi voimaan ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen etenee suunnitellusti.

Havainnekuva tulevasta hyvinvointikeskuksesta koillispuolelta

Tarjouskilpailun voitti Skanska Talonrakennus, laatukriteerien osuus 60 prosenttia

Hyvinvointikeskuksen rakennusurakan kilpailutus järjestettiin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä, jossa kunkin mukana olleen tarjoajan kanssa neuvoteltiin ennen lopullisen tarjouspyynnön esittämistä. Kilpailutuksen tulos määräytyi täysin ennakkoon annettujen kriteereiden pohjalta. Laadun kokonaismerkitys oli 60 prosenttia ja hinnan 40 prosenttia.

Tarjouskilpailun voitti Skanska Talonrakennus Oy, jonka tarjouksen hinta oli 26 miljoonaa euroa. Valituksen tehneen Peab Oy:n tarjous oli 2,3 miljoonaa euroa kalliimpi.

Kaupunki joutuu markkinaoikeuden päätöksen mukaisesti maksamaan Peab Oy:lle hyvitysmaksua 500 000 euroa ja lisäksi oikeudenkäyntikuluja noin 24 000 euroa. Päätös ei vaikuta hyvinvointikeskuksen rakennusurakan toteutukseen.

Korkeimman oikeusasteen linjaus jäi puuttumaan

”Hyvinvointikeskuksen rakentamisurakan kilpailuttaminen valmisteltiin erittäin huolellisesti. Julkisessa hankinnassa asianosaisella on mahdollisuus valittaa hankintapäätöksestä, minkä vuoksi hankinnoissa on aina varauduttava valituksiin. Valitusmahdollisuutta saatetaan joskus käyttää kokonaisuuteen nähden hyvin pienillä yksityiskohdilla, toteaa talousjohtaja Mikko Koskela.

”Kaupungin näkemyksen mukaan voittavassa tarjouksessa oli vain vähäisiä, tavalliseen KVR-urakkaan kuuluvia täsmennystarpeita. Olemme pettyneitä, ettei korkein hallinto-oikeus ottanut asiaa käsiteltäväkseen. Näin ei saatu korkeimman oikeusasteen linjausta siihen, mikä on vähäinen poikkeama kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä.”, kertoo kaupunginjohtaja Eero Väätäinen.

Hyvinvointikeskuksen rakentaminen etenee suunnitellussa aikataulussa. Rakennuksen on tarkoitus valmistua kesällä 2023, ja hyvinvointikeskuksen toiminta käynnistyy syksyllä 2023.

Nokian hyvinvointikeskuksen rakennusurakka:

  • Vuonna 2017 Sosiaali- ja terveysministeriön poikkeuslupa hankkeelle.
  • Kaupungin hankintapäätös syksyllä 2020, voittajaksi valittiin Skanska Talonrakennus Oy.
  • Toiseksi jääneen yrityksen valitus markkinaoikeuteen syksyllä 2020.
  • Markkinaoikeus antoi joulukuussa 2020 kaupungille luvan panna hankintapäätös täytäntöön valituksesta huolimatta ja rakennustyöt alkoivat normaalisti.
  • Markkinaoikeuden päätös keväällä 2021.
  • Kaupunki haki valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Päätös valituslupahakemuksen hylkäämisestä 30.11.2021.

Lue lisää Nokian hyvinvointikeskuksesta.

Lisätiedot:
kaupunginjohtaja Eero Väätäinen, 03 5652 0001
talousjohtaja Mikko Koskela, 040 1334422

Havainnekuva: Aihio Arkkitehdit Oy