Kerro näkemyksesi ikäihmisten palveluista sekä vammaisten ja päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluista Pirkanmaalla


Pirkanmaan hyvinvointialue kerää pirkanmaalaisten näkemyksiä ikäihmisten palveluista sekä vammaisten ja päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluista asukaskyselyllä.

Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluiden verkoston suunnitteluun liittyvään kyselyyn voi vastata verkossa tai paperilomakkeella, joita on saatavilla sosiaali- ja terveysasemilla, lähitoreilla ja sairaaloiden pääauloissa 22.10.2023 mennessä.

Linkki kyselyyn ja taustatietoa suunnitelmista on julkaistu sivulla pirha.fi/palveluverkko. Vastaaja voi valita verkkolomakkeella, minkä aihepiirin kysymyksiin haluaa vastata. Jos haluaa vastata useampaan aihepiiriin, kyselyn voi täyttää uudestaan. Paperilomakkeella kaikkien teemojen kysymykset ovat samalla lomakkeella. Kyselyyn vastataan nimettömänä.

Kyselyn tuloksia käytetään päätöksenteon tukena ja suunnitelmien kehittämisessä. Palveluiden verkoston suunnittelun ensimmäinen vaihe koski vastaanottopalveluja, työikäisten sosiaalipalveluja ja vuodeosastoja. Nyt käsitellään ikäihmisten palveluja sekä vammaisten ja mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalveluja. Kolmannessa vaiheessa keskusteluun ja käsittelyyn tulevat lasten, nuorten ja perheiden palvelujen ja suun terveydenhuollon esitykset. Aluehallitus päättää palveluiden verkostosta myöhemmin syksyllä.

Suora linkki kyselyyn on survey.lumoa.me/c/m9gvxuik.