Kaupunki päivittää varautumisen suunnitelmia


Nokian kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 24.10. kokouksessaan kaupungin valmiussuunnitelmia ja jatkuvuudenhallintasuunnitelmia. Suunnitelmien päivitys- ja uudistustyötä on tehty keväästä saakka kaikkien palvelualueiden voimin. Nokian kaupunki varautuu ennakolta häiriötilanteisiin, sillä kunnan perustehtävä on turvata kuntalaisilleen keskeiset peruspalvelut myös häiriötilanteissa.

Valmiussuunnitelmien päivittämisellä kaupunki parantaa valmiuttaan reagoida häiriö- ja poikkeusoloihin. Valmiuslaki velvoittaa kuntia valmiussuunnitelmin sekä muilla toimenpiteillä varmistamaan tehtäviensä mahdollisimman hyvän hoitamisen myös poikkeusoloissa.

”Varautumisella pyrimme tunnistamaan ne uhat ja riskit, jotka voivat tuottaa häiriöitä palveluihimme. Koitamme minimoida häiriötilanteiden tuottamat haittavaikutukset ja varmistaa tehtäviemme mahdollisimman hyvän hoitamisen poikkeuksellisissa ja yllättävissä tilanteissa,” kertoo kaupunginjohtaja Eero Väätäinen.

Kaupungin varautumisen asiakirjat koostuvat neljästä osasta eli valmiussuunnitelman yleisestä osasta, valmiussuunnitelman erityisestä osasta, jatkuvuudenhallinnan yleisestä osasta sekä jatkuvuudenhallinnan toimenpidekorteista. Valmiussuunnitelman yleinen osa sekä jatkuvuudenhallinnan yleinen osa ovat julkisia asiakirjoja.

Valmiussuunnitelman yleinen osa käsittelee valmiussuunnitelmaa strategisesta ja operatiivisesta näkökulmasta sekä poikkeusolojen varautumisen näkökulmasta. Lisäksi yleinen osa sisältää kuntalaisten omatoimisen varautumisen tukemisen, missä käsitellään kotivaraa.

Kotitalouksille suositellaan 72 tunnin kotivaraa, jonka avulla kodeissa pärjättäisiin itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa. Kotivaraan on hyvä varata vettä sekä esimerkiksi sähkökatkon aikana retkikeittimellä valmistettavia tai kylmänä syötäviä ruokia. Kotivaraan voi tutustua tarkemmin Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön 72tuntia-verkkosivulla.

Jatkuvuudenhallinnan yleisessä osassa käsitellään järjestelyitä ja toimenpiteitä, jotka parantavat toipumista häiriötilanteissa ja sen jälkeen. Jatkuvuudenhallinnalla tarkoitetaan toimia, joiden avulla pyritään pienentämään ja lyhentämään toimintaa haittaavien tapahtumien vaikutusta ja kestoa.

Suunnitelmia päivitetään seuraavan kerran vuonna 2023, sillä sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen hyvinvointialueen järjestämisvastuulle tuo toimialakohtaisia muutostarpeita. Mahdolliset seudullisten riskiarvioiden skenaarioiden päivitykset otetaan myös huomioon varautumisen asiakirjoja päivitettäessä.

Kaupunginhallitus käsittelee valmiussuunnitelmia ja jatkuvuudenhallintasuunnitelmia kokouksessaan 24.10.2022.