Nokian kaupunki investoi vahvasti tulevaisuuteen


Nokian kaupunginjohtajan talousarvioesitys sisältää suuren investointipaketin. Investoinnit vuosina 2018 - 2020 yhteensä 93 miljoonaa euroa.

Havainnekuva Nokian keskustasta tulevaisuudessa. Nokian keskustaan on suunniteltu runsaasti uusia kerrostaloja, joita ympäröivät viheralueet.

Nokian kaupunginjohtajan ensi vuoden talousarvioesitys sisältää Nokian kaupungin historian suurimman investointiohjelman, jonka laajuus on 93 miljoonaa euroa kolmen vuoden aikana. Laajuus on kaksinkertainen aiemmin asetettuun investointitavoitetasoon verrattuna. Massiivisen investointi-ohjelman tarkoituksena on ratkaista sisäilmaongelmat kouluilla ja terveyskeskuksessa sekä mahdollistaa kaupungin kasvu ja kuntalaisten hyvinvointi.

Kolmen seuraavan vuoden aikana rakennetaan uusia koulutiloja 20,5 miljoonalla eurolla ja hyvinvointikeskusta 26 miljoonalla eurolla. Koulujen ja hyvinvointikeskuksen rakentaminen jatkuu vielä vuoden 2020 jälkeen. Vuoden 2018 yksittäisistä investoinneista suurin on uusi kirjasto, jolle on varattu 5 miljoonaa. Kirjaston kokonaiskustannus on arvioitu 10,7 miljoonaan euroon.

Infrainvestoinneilla lisätään kaupungin elinvoimaa ja pienennetään syntynyttä korjausvelkaa. Laajenevien ja kehittyvien yritysalueiden, joista merkittävimpänä on Kolmenkulman ECO3-alue, kunnallistekniikkaan on varattu 4,2 miljoonaa euroa seuraaville kolmelle vuodelle. Niin ikään uusien asuinalueiden rakentamiseen on varattu 4,2 miljoonaa, josta Harjuniityn laajennus saa 2,4 miljoonaa. Asukkaiden virkistykseen sekä omaehtoisen hyvinvoinnin tukemiseen investoidaan 1,1 miljoonalla eurolla. Nämä investoinnit kohdistuvat leikkipaikkojen sekä ulko- ja lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen.

Käyttötalous pidetään tiukkana

Talousarvioesitys sisältää tuloveroprosentin korotuksen puolella prosenttiyksiköllä nykyisestä 20,00 prosentista 20,50 prosenttiin. Kun budjetoidut vuoden 2018 toimintamenot ovat vuoden 2016 tilinpäätöksen tasolla, paranee vuosikate lähes 15 miljoonaan euroon. Kuluvalta vuodeltakin on syntymässä alijäämää sisäilmaongelmista johtuvien väistö- ja korjauskustannusten vuoksi. Vuoden 2018 tilikauden ylijäämäksi on budjetoitu 1,9 miljoonaa euroa ja ylijäämä paranisi seuraavina vuosina. Ylijäämä tarvitaan tulevien investointien rahoittamiseen.

Pitkäaikaisten talousarviolainojen kasvu taittuu vuonna 2020. Tämä edellyttää, että talonrakennuksen uusinvestoinneissa käytetään pääasiassa oman taseen ulkopuolisia rahoitusratkaisuja.

Satsaukset käyttötalouden puolella kohdistuvat ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä opetukseen. Esityksessä on mukana muun muassa ravitsemusterapeutin toimi. Lisäksi Nokian kaupunki vakiinnuttaa kotisairaalatoiminnan ensi vuonna. Tänä vuonna jo pilotoitu kotisairaalatoiminta on osoittautunut erittäin tarpeelliseksi, kustannuksia säästäväksi ja ennen kaikkea asiakaslähtöiseksi hoitomuodoksi. Siinä tavoitteena on hoitaa kotioloissa sellaisia potilaita, jotka eivät vaadi terveyskeskussairaalan hoitoa, mutta jotka aikaisemmin on jouduttu hoitamaan osastolla.

 

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys on julkaistu kaupunginhallituksen esityslista liitteenä. Siirry esityslistahakuun tästä.