Kaupunginvaltuuston päätöksiä 9.5.2022


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 9.5. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 13.5.

Konsernilainan myöntäminen Nokian Vesi Oy:lle

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää velkakirjaluonnoksen mukaisesti Nokian Vesi Oy:lle 5 500 000 euron konsernilainan 1,6 % kiinteällä korolla 10 vuoden laina-ajalle, lyhennykset ja koronmaksut 6kk välein

2. että lainan maksatuksen ehtona on, että Nokian Vesi Oy panttaa lainan vakuudeksi yrityskiinnityspanttikirjan 6 000 000 euroa

3. ja että järjestelyn vaikutukset antolainasaamisten ja lainakannan muutoksiin huomioidaan talousarvion ja taloussuunnitelman rahoituslaskelmassa

4. valtuuttaa talousjohtajan tekemään velkakirjaan ja sen liitteisiin vähäisiä muutoksia sekä kaupungin rahoituskustannusten oleellisesti muuttuessa ennen lainan maksatusta tarkistamaan lainan korkoa ylöspäin ja allekirjoittamaan velkakirjan.

Lisämäärärahaesitys Menkalan tekonurmikentän muuttamiseksi lämmitettäväksi tekonurmikentäksi

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan Infra-hankeryhmään 660 000 euron lisämäärärahan lämmitettävän tekonurmikentän toteuttamista varten.

Asemakaavan muutos 536-10-30-4 ja 536-10-30-5, Kivimiehenkatu

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 10.2.2022 päivätyn asemakaavan muutoksen.

Valtuutettu Kaisu Paloheimon ym. valtuustoaloite koululaisten aamupäivätoiminnan aloittamisesta Nokialla

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Lisätietoa

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat