Kaupunginvaltuuston päätöksiä 9.11.2020


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 9.11. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 13.11.

Kaupunginvaltuuston kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen v. 2021

Kaupunginvaltuusto päätti

1. pitää vuonna 2021 kokouksensa

klo 18
15.2. klo 18
22.3. klo 18
24.5. klo 18 (tilinpäätös)
14.6. klo 18 (toimielinten vaalit)
13.9. klo 18
11.10. Klo 18
15.11. klo 18 (veroprosentit)
klo 10
13.12.                (talousarvio)

2. todeta, että kokousta edeltävänä maanantaina pidetään valtuustoinfo klo 18 ja mikäli se sattuu olemaan pyhäpäivä, valtuustoinfo pidetään seuraavana arkipäivänä.

3. että valtuuston tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kokouksen jälkeisenä perjantaina.

Pirkanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Pirkanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen
muutoksen.

Asemakaava 16. kaupunginosan kaavoittamaton alue/ kiinteistöt 536-407-24-3, 536-407-10-
31, 536-407-10-32, 536-407-5-73, 536-407-10-24 ja 536-407-10-25

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 16.9.2019 päivätyn ja 7.9.2020 päivitetyn asemakaavan.

Asemakaavan muutos 536-2-3-15, Korkeemäenkatu 18

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä asemakaavan muutoksen, joka koskee 2. kaupunginosan
korttelin 3 tonttia 15.

Asemakaavan muutos 6. kaupunginosa, Viinikanniemi

Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 37-14 hyväksyä asemakaavan muutoksen, joka koskee 6. kaupunginosan kortteleita 163 – 166 ja katualuetta, virkistysaluetta sekä vesialuetta.

Vuoden 2021 tuloveroprosentin määrääminen

Kaupunginvaltuusto päätti määrätä vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 21,00.

Vuoden 2021 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Kaupunginvaltuusto päätti
määrätä vuodelle 2021 seuraavat kiinteistöveroprosentit:

yleinen 1,00
vakituiset asuinrakennukset 0,55
muut asuinrakennukset 1,40
rakentamattomat rakennuspaikat 6,00
voimalaitosrakennukset 3,10
yleishyödylliset yhteisöt 0,00

Uudet valtuustoaloitteet

Valtuutettu Raija Nurmisen valtuustoaloite ikääntyvien pariskuntien yhdessäasumisen selvittämisestä
Valtuutettu Merja Techtolinin ym. valtuustoaloite Alhoniityn koulun piha-alueen elävöittämisestä
Valtuutettu Seppo Kallion valtuustoaloite uimapaikka harjuniittyläisille
Valtuutettu Seppo Kallion valtuustoaloite sisäisen joukkoliikenteen vaihtoyhteydet paremmaksi

Lisätietoa

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat http://nokia.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm