Kaupunginvaltuuston päätöksiä 8.6.2020


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 8.6. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 12.6.

Nokian keltaisen kaupungintalon sisääntuloportaat ja pääovet.

Varavaltuutettu Susanna Pekkolan vaalikelpoisuuden menettäminen

Kaupunginvaltuusto päätti

1. todeta varavaltuutettu Susanna Pekkolan menettäneen vaalikelpoisuutensa kaupunginvaltuuston varavaltuutetun tehtävään paikkakunnalta poismuuton vuoksi ja

2. todeta Susanna Pekkolan luottamustoimen kaupunginvaltuuston varavaltuutettuna päättyneen.

Arviointikertomus 2019

Kaupunginvaltuusto päätti käsitellä arviointikertomuksen vuodelta 2019.

Vuoden 2019 tilinpäätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1. merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi

2. että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään

3. että kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019.

Henkilöstöraportti 2019

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä henkilöstöraportin vuodelta 2019 tiedokseen.

Nokian kaupungin hyvinvointitilinpäätös vuodelta 2019

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä liitteenä olevan hyvinvointitilinpäätöksen vuodelta 2019.

Osavuosikatsaus 1-3/2020

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen.            

Nokian kaupungin monimuotoisuusohjelma 2019-2025

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä liitteenä olevan Nokian kaupungin monimuotoisuusohjelman 2019 – 2025 seuraavin muutoksin ja täydennyksin:

-Maatialan harju päätetään ottaa ohjelmaan yhtenä aluekokonaisuutena. Rauhoituspäätöksessä on kuitenkin todettava, että moottoroidun kaluston käyttäminen latujen ja muun reitistön kunnossapitämistä ja huoltoa varten on sallittua. Lisäksi rauhoituspäätöksessä on huomioitava Maatialan harjuun läheisesti kytkeytyvän Nokian Vesi Oy:n yhteiskunnalle kriittisen puhtaan veden tuotannon turvaaminen;

-Ruutanan luonnonsuojelualueen rauhoituspäätöksen laajentamisen on tapahduttava siten, että alueen läheisyydessä olevan teollisuuden toimintaedellytykset turvataan myös mahdollisille tuleville laajentumisille, ja että toiminnan lupaehdot eivät voi luonnossuojelualueen laajentamisen johdosta viedä yritystoiminnan toimintaedellytyksiä;

-rauhoituspäätöksiin tarvittaessa on kirjattava, että alueen luontoarvoja voidaan hoitaa erillisen hoitosuunnitelman mukaisesti, ja tässä yhteydessä hyödyntää tehdyt hoitotoimenpiteet, ellei luonnon monimuotoisuuden kannalta ole perusteltua jättää puusto sijoilleen;

-monimuotoisuusohjelmassa suojelualueeksi esitetty Markluhdanlahti käsitellään erikseen sen jälkeen, kun Pitkäniemen vireillä oleva asemakaavan muutos on kaupunginvaltuustossa hyväksytty.

Kaupunginvaltuuston koko 1.6.2021 alkaen

Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 27-24, että

1. Nokian kaupunginvaltuuston koko 1.6.2021 alkaen on 43 valtuutettua

2. hallintosäännön 8 §:n 1 momentti muutetaan seuraavasti: ”Valtuustossa on 43 valtuutettua.” ja

3. hallintosäännön muutos tulee voimaan 1.6.2021.

Valtuutettu Seppo Kallion valtuustoaloite toimielinten jäsenten lukumäärän vähentämisestä

Kaupunginvaltuusto päätti

– todeta päättäneensä valtuuston koosta erillisessä pykälässä

– pitää hallintosäännön määräykset valtuuston varapuheenjohtajista sekä kaupunginhallituksen, kaupunkikehityslautakunnan, perusturvalautakunnan, rakennus-ja ympäristölautakunnan ja sivistyslautakunnan jäsenten määrästä ennallaan

– todeta, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Teresa Kvickin ym. valtuustoaloite vuorohoidon järjestämiseksi pienille koululaisille

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Pauli Schadrinin valtuustoaloite äänestysalueiden tarkastamisesta

Kaupunginvaltuusto päätti

1. merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että mikäli kaupunkirakenteen muutokset ja alueiden väestöennusteet antavat aihetta, äänestysaluejakoa tarkastellaan myöhemmin erikseen sekä

2. todeta, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle koronapandemian aikaisesta perus-, avo- ja ennaltaehkäisevien palveluiden alasajosta

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedokseen liitteenä annetun selvityksen kaupunginhallituksen vastauksena kirjalliseen kysymykseen sekä sen, että kaupunginhallitus antaa kirjalliseen kysymykseen täydentävän selvityksen syyskuun valtuuston kokouksessa erityisesti taloudellisten vaikutusten osalta.

Kokouksessa tehdyt valtuustoaloitteet

Valtuutettu Timo Lehtosen ja Miika Pulakan valtuustoaloite kyselytunnista

Valtuutettu Seppo Kallioin valtuustoaloite Siuro siistimmäksi

Lisätietoa

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat