Kaupunginvaltuuston päätöksiä 7.9.2020


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 7.9. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 11.9.

Asemakaavan muutos 4. kaupunginosa kortteli 2

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä asemakaavan muutoksen, joka koskee 4. kaupunginosan korttelin 2 tonttia 1 sekä liikenne-, katu- ja puistoaluetta.

Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2016 – 2019, seuranta

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä liitteenä olevan MAL3-seurantaraportin.

Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2020-2023, neuvottelutulos 29.5.2020

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä MAL-sopimuksen 2020-2023 neuvottelutuloksen 29.5.2020.

Mahdollinen virheellinen menettely luottamustoimessa, virkasalaisuuden rikkominen

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä asian tiedoksi.

Osavuosikatsaus 1-6/2020

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen.

Lisätalousarvio 2020

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä muutokset talousarvioon 2020 ja taloussuunnitelmaan 2020 – 2022 liitteiden ja oheismateriaalin mukaisesti ja lähettää ne tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Hallintosäännön muuttaminen

Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 14-37 hyväksyä valtuutettu Reino Ojalan muutosehdotuksen, että hallintosäätöä muutetaan ehdotuksen mukaisesti muutoin, mutta hallintosäännön 34 §:n 6 momentin 5 ja 6 kohdat säilytetään ennallaan ja 40 a § poistetaan.

Lausunnon anto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevasta lainsäädännöstä

Kaupunginvaltuusto päätti antaa perusturvalautakunnan päätöksen mukaisen lausunnon hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevasta lainsäädännöstä.

Kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle koronapandemian aikaisesta perus-, avo- ja ennaltaehkäisevien palveluiden alasajosta, täydentävä selvitys

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedokseen liitteenä annetun täydentävän selvityksen kaupunginhallituksen vastauksena kirjalliseen kysymykseen.

Valtuutettu Seppo Kallion valtuustoaloite pientalotontin saajan mahdollisuudesta vaihtoehtoisesti vuokrata tontti

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Pauli Schadrinin valtuustoaloite pyörätien rakentamisesta välille Myllärinkatu – Pinsiöntie Rounionkadulle

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Timo Lehtosen ja Miika Pulakan valtuustoaloite kyselytunneista

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Uudet valtuustoaloitteet

Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite perhekeskuksen resurssitarpeen ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden saatavuusongelmien syiden selvittämisestä

Varavaltuutettu Eero Salosen valtuustoaloite uuden kirjaston pysäköinnin järjestämisestä

 

Lisätietoa

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat