Kaupunginvaltuuston päätöksiä 23.3.2020


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 23.3. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 27.3.

Nuorisovaltuuston edustajien nimeäminen kaupunginvaltuustoon läsnäolo- ja puheoikeudella vuonna 2020

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kaupunginvaltuuston kokouksiin vuonna 2020 seuraaville nuorisovaltuuston edustajille: Markus Koski, varaedustaja Ville Viikki ja Laurana Huhtakangas, varaedustaja Joonas Äärilä.

Sopimus yhteisestä toimielimestä ammatillisen koulutuksen viranomaistehtävien hoitamisessa, sopimuksen päivittäminen

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä sopimuksen yhteisestä toimielimestä ammatillisen koulutuksen viranomaistehtävien hoitamisessa liitteen mukaisesti.

Nokian kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2019 – 2023

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Nokian kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019 – 2023.

Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa (Lehtimäki), kortteli 35

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä asemakaavan muutoksen, joka koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan korttelia 35 sekä katu- ja erityisalueita.

Asemakaavan muutos 8. kaupunginosa kortteleiden 92 ja 94 osien käyttötarkoituksen muutos, Harjuniitty

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä asemakaavan muutoksen, joka koskee Nokian kaupungin 8. kaupunginosan korttelin 92 tonttia 2 ja korttelin 94 tontteja 1-6 sekä katualuetta.

Asemakaavan muutos hyvinvointikeskus

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 21.2.2020 päivätyn asemakaavan muutoksen, joka koskee Nokian kaupungin 1. kaupunginosan korttelin 9 tonttia 14 sekä katualuetta.

Osallistuminen Suomi-Rata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen

 Kaupunginvaltuusto päätti

1. hyväksyä Nokian kaupungin lähtemisen osakkaaksi Tampereen ja Helsingin välisen raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Suomi-Rata Oy), ja samalla hyväksyä kaupungin merkitsemään perustettavan hankeyhtiön   osakkeita tai    muuten pääomittamaan yhtiötä enintään 500 000 eurolla

2. todeta, että määräraha osakkeiden merkintään tai muuhun pääomittamiseen enimmäissitoumuksen mukaisesti käsitellään yhtiön tarpeen mukaisesti kunkin vuoden talousarvioissa

3. että kaupunginhallituksella on oikeus hyväksyä ja allekirjoittaa valtuuston päätöstä täytäntöön pannessaan yhtiötä koskeva osakassopimus, Kanta-Hämeen kuntia koskeva sopimus sekä muut asian edellyttämät yhtiöoikeudelliset asiakirjat.

Osavuosikatsaus 1-12 /2019

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen.

Säästö- ja tulonmuodostussuunnitelma vuosille 2020 – 2022

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi liitteen mukaisen säästö- ja tulonmuodostussuunnitelman ja hyväksyä sen tuntijaon määrärahojen pienentämisen osalta äänin 27 – 16.

Lisämääräraha röntgenlaitteen hankintaan

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää 300 000 euron lisämäärärahan vuoden 2020 talousarvion investointi-osaan ryhmään leasing -kalusto perusturvan röntgenkuvauslaitteen hankkimiseksi.

Kuntalaisaloitteet vuonna 2019

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi, että vuonna 2019 ei ole tehty yhtään kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvaa kuntalaisaloitetta ja että vuonna 2019 ei ole tehty yhtään kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvaa kuntalaisaloitetta.

Luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole lopullisesti käsitelty

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi luettelon vuodenvaihteessa lopullisesti käsittelemättä olleista valtuustoaloitteista.

Valtuutettu Pauli Schadrinin valtuustoaloite kevyenliikenteen väylien tienvarsien pensaikon poistamisesta

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja todeta, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Pauli Schadrinin valtuustoaloite pyörätien rakentamisesta välille Myllärinkatu – Pinsiöntie Rounionkadulle

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Lisätietoa
Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat