Kaupunginvaltuuston päätöksiä 22.3.2021


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 22.3. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 26.3.

Nuorisovaltuuston edustajien nimeäminen kaupunginvaltuustoon läsnäolo- ja puheoikeudella vuonna 2021

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kaupunginvaltuuston kokouksiin vuonna 2021 seuraaville nuorisovaltuuston edustajille: Markus Koski, varaedustaja Laurana Huhtakangas, Anni Toivainen, varaedustaja Viola Paavola

Eron myöntäminen sivistysjohtaja Pauliina Pikalle

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää Pauliina Pikalle eron sivistysjohtajan virasta siten, että hänen palvelussuhteensa viimeinen päivä on 11.4.2021.

Eropyyntö keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä, Niippa Mika

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Mika Niipalle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä

2. todeta Mika Niipan luottamustoimen keskusvaalilautakunnan jäsenenä päättyvän ja

3. valita keskusvaalilautakuntaan uudeksi jäseneksi Kari Kopran Mika Niipan tilalle, lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Eropyyntö keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä, Palonen Mirka

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Mirka Paloselle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä

2. todeta Mirka Palosen luottamustoimen keskusvaalilautakunnan varajäsenenä päättyvän ja

3. valita keskusvaalilautakuntaan uudeksi varajäseneksi Pia Marjamaan Mirka Palosen tilalle, lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Eropyyntö keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä, Kuittinen Timna

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Timna Kuittiselle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä

2. todeta Timna Kuittisen luottamustoimen keskusvaalilautakunnan varajäsenenä päättyvän ja

3. valita keskusvaalilautakuntaan uudeksi varajäseneksi Tarja Luukon Timna Kuittisen tilalle, lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Eropyyntö keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä, Siuvo Janne

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Janne Siuvolle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä

2. todeta Jannen Siuvon luottamustoimen keskusvaalilautakunnan varajäsenenä päättyvän ja

3. valita keskusvaalilautakuntaan uudeksi varajäseneksi Matti Siuvon Janne Siuvon tilalle, lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Eropyyntö keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä, Perttunen Jaakko

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Jaakko Perttuselle eron keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävästä

2. todeta Jaakko Perttusen luottamustoimen keskusvaalilautakunnan varajäsenenä päättyvän ja

3. valita keskusvaalilautakuntaan uudeksi varajäseneksi Pirkka Perttusen Jaakko Perttusen tilalle, lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Kuntalaisaloitteet vuonna 2020

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi, että vuonna 2020 ei ole tehty yhtään kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvaa kuntalaisaloitetta.

Luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole lopullisesti käsitelty

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi edellä olevan luettelon vuodenvaihteessa lopullisesti käsittelemättä olleista valtuustoaloitteista.

Osavuosikatsaus 1-12/2020

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen.

Hallintosäännön muuttaminen

Kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 27-24

1. hyväksyä hallintosäännön muuttamisen liitteen (muutettu 8.3.2021) mukaisesti

2. että hallintosäännön 100, 101, 133, 135 ja 139 §:n muutokset tulevat voimaan 1.4.2021 ja että muut muutokset tulevat voimaan uuden valtuustokauden alkaessa sekä

3. että 175 a §:n täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin voidaan ryhtyä jo ennen määräyksen voimaantuloa.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ym. kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle ikäihmisten palveluiden hoitajamitoituksesta

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedokseen annetun selvityksen kaupunginhallituksen vastauksena kirjalliseen kysymykseen.

Uudet valtuustoaloitteet

Valtuutettu Arja Laitisen ym. valtuustoaloite Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkin hakemiseksi

Valtuutettu Jari Kinnusen ja Kokoomuksen valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite energiatehokkuutta edistäviksi toimiksi

Lisätietoa

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat