Kaupunginvaltuuston päätöksiä 20.3.2023


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 20.3. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 24.3.

Kaupunkikehityslautakunnan varapuheenjohtajan valinta

Kaupunginvaltuusto päätti valita kaupunkikehityslautakunnan jäsenistä varapuheenjohtajaksi Esa Alanteen lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Kuntalaisaloitteet vuonna 2022

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi, että vuonna 2022 ei ole tehty yhtään kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvaa kuntalaisaloitetta.

Osavuosikatsaus 1-12/2022

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 1.3.2023 asemakaavan muutosta (2. kaupunginosa, kortteli 18, yhtenäiskoulu) koskevassa asiassa

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen 1.3.2023.

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan korttelin 24 tontti 4

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 23.9.2022 päivätyn kaavaehdotuksen.

Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan urheilu- ja virkistyspalvelualue sekä Hinttalankadun ja Vihnuskadun katualueet

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 18.8.2022 päivätyn kaavaehdotuksen.

Varavaltuutettu Timo Lehtosen ym. valtuustoaloite perheen varhaiskasvatusmaksun kohtuullistamisesta silloin, kun maksun perusteena olevat perheen tulotiedot on toimitettu myöhässä ja tästä on seurannut maksun määrääminen ylimmän maksuluokan mukaan

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen sivistyslautakunnan tekemän päätöksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Uudet valtuustoaloitteet

Valtuutettu Teresa Kvickin ym. valtuustoaloite koirapuiston rakentamisesta Penttilän puistoon

Valtuutettu Minna Kallioharjun ym. valtuustoaloite ym. valtuustoaloite graffitiseinä Nokialle

Valtuutettu Kaisa Räsäsen ja Nokian vihreä valtuustoryhmän valtuustoaloite ennaltaehkäisevän mielenterveysnäkökulman vahvistamisesta Nokian kaupungin työhyvinvoinnin edistämiseksi
Valtuutettu Marko Asellin ja Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite perhepäivähoidon aseman parantamisesta Nokialla

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat