Kaupunginvaltuuston päätöksiä 19.2.2024


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 19.2. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 23.2.

Nuorisovaltuuston edustajien nimeäminen kaupunginvaltuustoon läsnäolo- ja puheoikeudella v. 2024

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kaupunginvaltuuston kokouksiin vuonna 2024 seuraaville nuorisovaltuuston edustajille:
Elvi Olkinuora, varaedustaja Samu Pentti
Vilho Tolonen, varaedustaja Eetu Törmälä

Hiilineutraali Nokia 2030 ilmastoraportti 2023

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä Hiilineutraali Nokia 2030 ilmastoraportin tiedoksi.

Elinympäristöohjelman raportointi 2023

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä elinympäristöohjelman toteutumista 2023 koskevan raportin tiedoksi.

Asemakaavan muutos 13 kaupunginosa Linnavuori, teollisuusalueen laajennus

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä asemakaavan muutoksen.

Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa Lehtimäki, energiahuollon alueen laajentaminen

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä asemakaavan muutoksen.

Talousarvion 2024 muutos, avustusmäärärahojen siirto

Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa vuoden 2024 talousarviota siten, että Sivistyspalveluiden palvelualueen Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalveluiden tulosalueelta poistetaan 42 900 euroa avustusmäärärahaa ja vastaavasti 42 900 euroa kirjataan Konsernipalveluiden palvelualueen Tilapalveluiden tulosalueelle vuokratuottojen tuloarvion vähennykseksi.

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite Nokian kaupungin hallintosäännön muuttamisesta niin, että kunnallisvaalien jälkeen kaupunginhallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikaudet valitaan koko neljän vuoden valtuustokauden ajalle

Kaupunginvaltuusto päätti, että valtuustoaloite käsitellään ja ratkaistaan hallintosäännön kokonaisuudistuksen yhteydessä vuoden 2024 aikana.

Uudet valtuustoaloitteet

Valtuutettu Kaisa Räsäsen, Vihreä valtuustoryhmä ym. valtuustoaloite nuorisotyön kehittämisohjelman tarpeen arvioimiseksi, toiminnan kehittämiseksi ja nuorisotyön jalkauttamiseksi

Valtuutettu Iinu Kuusennon ym. valtuustoaloite ympäristötaideteoksen hankkimisesta tulevaisuudessa rakennettavien Öljytien kiertoliittymiin opiskelijayhteistyönä

 

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat