Kaupunginvaltuuston päätöksiä 18.3.2024


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 18.3. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 22.3.

Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa korttelin 2 osa

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 30.11.2023 päivätyn kaavaehdotuksen.

 

Asemakaava 536-407-10-24 ja 536-407-24-3 / Kolmenkulmantie 5

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 1.11.2023 päivätyn kaavaehdotuksen.

 

Asemakaavanmuutos 5. kaupunginosan kortteli 40 ja korttelin 21 osa, Moisionkatu ja Rinnekatu

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 6.2.2024 päivätyn kaavaehdotuksen.

 

Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa korttelin 28 osa

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 1.12.2023 päivätyn kaavaehdotuksen.

 

Nokianvirran koulun tarveselvityksen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi Nokianvirran koulun tarveselvityksen.

 

Tampereen seudun työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto päätti

1.kumota kaupunginvaltuuston päätöksen 9.10.2023 § 75 yhteistoimintasopimuksen hyväksymisen osalta
2.hyväksyä liitteenä olevan 1.8.2024 voimaantulevan yhteistoimintasopimuksen Tampereen seudun työllisyysalueen yhteisestä toimielimestä työvoimapalveluiden viranomaistehtävien hoitamisessa
3.oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään yhteistoimintasopimukseen muutokset siten, että

Valkeakosken kaupunkiin sovelletaan samoja ehtoja kuin muihinkin sopijakuntiin, mikäli

Valkeakosken kaupunki päättää sopia näistä ehdoista.

 

Osavuosikatsaus 1-12/2023

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä liitteenä olevan osavuosikatsauksen tiedoksi.

 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja kuntien kotikuntakorvauksen perusosa 2024 ja talousarviomuutos

Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa talousarviota vuodelle 2024 siten, että

– peruspalvelujen valtionosuuden tuloarviota vähennetään 124 748 euroa

– opetus- ja kulttuuritoimen muiden valtionosuuksien tuloarviota vähennetään 54 017 euroa

– kotikuntakorvaustuottojen tuloarviota vähennetään 5 981 euroa

– kotikuntakorvauskulujen määrärahaa vähennetään 9 641 euroa.

Kiinteistökaupan esisopimus ja lisämääräraha väliaikaisen päiväkodin perustamiseen

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää määrärahaa kiinteistön 536-3-37-1 hankintaan 330 000 euroa ja kiinteistön korjauskustannuksiin 246 500 euroa Konsernipalveluiden palvelualueelle, tilapalveluiden tulosalueelle.

Investointimäärärahan siirto infrapalveluissa

Kaupunginvaltuusto päätti, että infrapalveluiden investointikohteesta Kolmenkulman kunnallistekniikan rakentaminen (projektinro 9558) siirretään 700 000 euroa investointikohteelle Kolmenkulman tonttien tasaaminen (projektinro 9223).

 

Uudet valtuustoaloitteet

Valtuutettu Jari Tuomisen ja Kokoomuksen valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite selvitystyöstä, Nokian kaupungin omistamien nykyisten ja uusien urheilutilojen tai osan urheilutiloista yhtiöittämistä kaupungin 100 % omistamaan osakeyhtiöön

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat https://nokia.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm