Kaupunginvaltuuston päätöksiä 17.4.2023


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 17.4. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 21.4.

Lisämäärärahaesitys Siuro-Linnavuoren alueen päiväkodin rakentamishanke

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää Siuro-Linnavuoren päiväkodin hankkeelle lisämäärärahaa 1 766 550 euroa ja että määrärahan jaksottaminen taloussuunnitelmavuosille tarkennetaan vuoden 2024 talousarvion valmistelun yhteydessä.

Uudet valtuustoaloitteet

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite suojavaatekorvauksen maksamisesta varhaiskasvatuksen työntekijöille

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat