Kaupunginvaltuuston päätöksiä 15.5.2023


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 15.5. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 19.5.

Eropyyntö varavaltuutetun ja kaupunkikehityslautakunnan varajäsenen tehtävästä, Kotiranta Ilkka

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Ilkka Kotirannalle eron varavaltuutetun tehtävästä

2. myöntää Ilkka Kotirannalle eron kaupunkikehityslautakunnan varajäsenen tehtävästä

3. todeta Ilkka Kotirannan luottamustoimen varavaltuutettuna ja kaupunkikehityslautakunnan varajäsenenä päättyneen

4. valita kaupunkikehityslautakuntaan uudeksi varajäseneksi Vesa Jormanaisen Ilkka Kotirannan tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Keskusvaalilautakunnan jäsen Timo Anttilan vaalikelpoisuuden menetys

Kaupunginvaltuusto päätti

1. todeta Timo Anttilan menettäneen vaalikelpoisuutensa keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävään paikkakunnalta poismuuton vuoksi

2. todeta Timo Anttilan luottamustoimen keskusvaalilautakunnan jäsenenä päättyneen ja

3. valita keskusvaalilautakuntaan uudeksi jäseneksi Toni Kuittisen Timo Anttilan tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Jäsenen ja varajäsenen valinta Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan kaudelle 2023–2025

Kaupunginvaltuusto päätti valita Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan jäseneksi Matias Välimäen ja tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi Laura Lehtisen toimikaudeksi 2023 – 2025.

Jäsenen ja varajäsenen valinta Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakuntaan kaudelle 2023–2025

Kaupunginvaltuusto päätti valita Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakuntaan jäseneksi Jari Tuomisen ja tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi Saija Palosen toimikaudeksi 2023 – 2025.

Asemakaavan muutos 14. kaupunginosa, Nokian satama ja kylpyläalue

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 14. kaupunginosa, Nokian satama- ja kylpyläalueen kaavaehdotuksen kaupunginhallituksen esittämin muutoksin.

Osayleiskaava ja osayleiskaavan muutos, Harjuniityn seisake

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaavaehdotuksen.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponsiehdotuksen: ”Kaavan merkittävät luonto- ja kulttuurikohteet huomioidaan riittävällä laajuudella kaavoitusprosessin seuraavissa vaiheissa.”

Nokian kaupungin kulttuuriohjelma Juurevasti urbaani Nokia 2030

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä liitteenä olevan kaupungin kulttuuriohjelman ”Juurevasti urbaani Nokia 2030”.

Luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole lopullisesti käsitelty

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi edellä olevan luettelon vuodenvaihteessa lopullisesti käsittelemättä olleista valtuustoaloitteista.

Varavaltuutettu Timo Lehtosen valtuustoaloite koskien yhdenvertaista kohtelua rantojen ja maankäytön osalta

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen kaupunkikehityslautakunnan tekemän päätöksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Hannele Kuuselan valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Eron myöntäminen Pirkanmaan liiton maakuntavaltuuston jäsenelle ja uuden jäsenen valitseminen, Asell Marko

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Marko Asellille eron maakuntavaltuuston jäsenen tehtävästä

2. valita maakuntavaltuustoon uudeksi jäseneksi Roope Lehdon sen jäljellä olevan toimikauden ajaksi

3. ottaa asian käsiteltäväksi lisäpykälänä kokouksessaan 15.5.2023.

Uudet valtuustoaloitteet

Vasemmistoliiton ja Nokian Vihreä valtuustoryhmien valtuustoaloite aurauspalveluista
Keskustan ja Kristillisdemokraattisen valtuustoryhmien valtuustoaloite kotihoidontuen kuntalisästä Nokialla
Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite rintamaveteraanitunnuksen omaavien lyhytaikaisen hoivan mahdollistamisesta/jatkamisesta

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat