Kaupunginvaltuuston päätöksiä 15.2.2021


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 15.2. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 19.2.

 

Tarkastuslautakunnan varajäsen Marianne Hyvösen vaalikelpoisuuden menettäminen ja uuden varajäsen valinta

Kaupunginvaltuusto päätti

1. todeta Marianne Hyvösen menettäneen vaalikelpoisuutensa tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävään paikkakunnalta poismuuton vuoksi

2. todeta Marianne Hyvösen luottamustoimen tarkastuslautakunnan varajäsenenä päättyneen ja

3. valita tarkastuslautakuntaan uudeksi varajäseneksi Matias Välimäen Marianne Hyvösen tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Varavaltuutettu Kim Diitsin vaalikelpoisuuden menetys varavaltuutetun, perusturvalautakunnan jäsenen ja joukkoliikennelautakunnan jäsenen tehtävästä sekä uuden perusturvalautakunnan ja joukkoliikennelautakunnan jäsenen valinta

Kaupunginvaltuusto päätti

1. todeta Kim Diitsin menettäneen vaalikelpoisuutensa varavaltuutetun, perusturvalautakunnan jäsenen sekä joukkoliikennelautakunnan jäsenen tehtävään paikkakunnalta poismuuton vuoksi

2. todeta Kim Diitsin luottamustoimen varavaltuutettuna, perusturvalautakunnan jäsenenä sekä joukkoliikennelautakunnan jäsenenä päättyneen ja

3. valita perusturvalautakuntaan Jami Mäkisen sekä joukkoliikennelautakuntaan Kimmo Alakosken uudeksi jäseneksi Kim Diitsin tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukunnan varajäsenen Maria Vuolukan vaalikelpoisuuden menettäminen ja uuden varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuusto päätti

1. todeta Maria Vuolukan menettäneen vaalikelpoisuutensa Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukunnan varajäsenen tehtävään paikkakunnalta poismuuton vuoksi

2. todeta Marianne Vuolukan luottamustoimen neuvottelukunnan varajäsenenä päättyneen ja

3. valita Sisä-Suomen poliisilaitoksen neuvottelukuntaan uudeksi varajäseneksi Kirsi Pelvolan Maria Vuolukan tilalle neuvottelukunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Muutos valtuustoryhmiin

Kaupunginvaltuusto päätti

1. merkitä tiedoksi ilmoituksen valtuustoryhmästä eroamisesta ja uuden valtuustoryhmän muodostamisesta ja

2. hyväksyä uuden valtuustoryhmän nimen Paalanen & Peurala kokouksessa tehdyn uuden ilmoituksen mukaisesti.

Asemakaavan muutos 21. kaupunginosa kortteli 9 tontit 2 ja 3

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä asemakaavan muutoksen, joka koskee 21. kaupunginosan korttelin 9 tontteja 2 ja 3.

Asemakaavan muutos 14. kaupunginosa (Vihola), Halkoniemen virkistysalue

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 19.8.2020 päivätyn ja 22.10.2020 tarkennetun asemakaavan muutoksen.

Valtuutettu Seppo Kallion valtuustoaloite sisäisen joukkoliikenteen vaihtoyhteydet paremmaksi

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Muut asiat

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän ym. kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle ikäihmisten palveluiden hoitajamitoituksesta
Valtuutettu Anneli Lehtosen valtuustoaloite maksuttomasta turvapuhelimesta ikäihmisille
Valtuutettu Anneli Lehtosen valtuustoaloite maksuttomasta tykkilumiladusta
Valtuutettu Jari Kinnusen ym. valtuustoaloite kaupunkialueen turvallisuuden parantamiseksi
Valtuutettu Mikko Väreen ja Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite pyöräkaapeista
Valtuutettu Juha Toivaisen valtuustoaloite kiireettömän sairaanhoidon saavutettavuuden parantamiseksi
Valtuutettu Jouko Jaakkolan valtuustoaloite hiihtoladuista

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat