Kaupunginvaltuuston päätöksiä 13.9.2021


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 13.9. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 17.9.

Eropyyntö kaupunginvaltuutetun ja rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenyydestä sekä kaupunginhallituksen varajäsenyydestä sekä uusien jäsenten valinta, Kallio Seppo

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Seppo Kalliolle eron kaupunginvaltuuston ja rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsenen tehtävästä

2. todeta Seppo Kallion menettäneen vaalikelpoisuutensa kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävään

3. todeta, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Vasemmistoliiton 1. varavaltuutetun, Kimmo Lamminsivun valtuuston varsinaiseksi jäseneksi Seppo Kallion tilalle, valtuuston jäljellä olevan toimikauden ajaksi

4. valita kaupunginhallituksen uudeksi varajäseneksi Kimmo Lamminsivun Seppo Kallion tilalle, kaupunginhallituksen jäljellä olevan toimikauden ajaksi sekä

5. valita rakennus- ja ympäristölautakuntaan uudeksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Kimmo Lamminsivun Seppo Kallion tilalle, lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi sekä valita rakennus- ja ympäristölautakunnan uudeksi varajäseneksi Jarno Tuohiniemen Kimmo Lamminsivun tilalle, lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Osavuosikatsaus 1-6/2021

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen.

Talouden toteumaraportti valtuustokauden vaihtuessa

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevat toteutumat ja tilinpäätösennusteen.

Asemakaavan muutos 14. kaupunginosan, korttelin 13 tontti 2, erityisalue ja liikennealue, asemakaava kaavoittamatonta alue, kiinteistöt 536-417-1-85 ja 536-425-2-25

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 26.2.2021 päivätyn asemakaavan muutoksen, joka koskee 14. kaupunginosan korttelin 13 tonttia 2, erityisaluetta ja liikennealuetta sekä asemakaavan, joka koskee kaavoittamatonta aluetta, kiinteistöt 536-417-1-85 ja 536-425-2-25.

Asemakaavan muutos 536-14-2-4, Kartanonraitti 3

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 8.1.2021 päivätyn asemakaavan muutoksen.

Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet

Nokian vihreä valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite koskien Tottijärventien ja Vesilahdentien koulumatkaturvallisuuden parantamista

SDP:n valtuustoryhmän aloite koskien Vihnuskodin alueella sijaitsevan entisen avopalvelukeskuksen rakennuksen käyttöä

Vasemmiston valtuustoryhmän valtuustoaloite toisen asteen koulutuksen maksuttomuus kaikille syksyllä 2021 aloittaneille alaikäisille nokialaisille opiskelijoille

Lisätietoa

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat