Kaupunginvaltuuston päätöksiä 13.2.2023


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 13.2. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 17.2.

Eropyyntö kaupunkikehityslautakunnan jäsenyydestä, Vellonen Kari

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Kari Velloselle eron kaupunkikehityslautakunnan jäsenen tehtävästä ja

2. valita kaupunkikehityslautakuntaan uudeksi jäseneksi Esa Alanteen Kari Vellosen tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi sekä

3. valita kaupunkikehityslautakuntaan uudeksi varajäseneksi Reino Ojalan Esa Alanteen tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Kaupunginvaltuutettu Nea Lehmussaaren vaalikelpoisuuden menetys valtuutetun ja kaupunginhallituksen jäsenen tehtävään

Kaupunginvaltuusto päätti

1. todeta Nea Lehmussaaren menettäneen vaalikelpoisuutensa kaupunginvaltuutetun ja kaupunginhallituksen jäsenen tehtävään paikkakunnalta poismuuton vuoksi ja

2. todeta Nea Lehmussaaren luottamustoimen kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä päättyneen

3. todeta, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Kokoomuksen 1. varavaltuutetun, Kari Mustalahden, valtuuston varsinaiseksi jäseneksi Nea Lehmussaaren tilalle, valtuuston jäljellä olevan toimikauden ajaksi

4. valita kaupunginhallitukseen uudeksi jäseneksi Jari Tuomisen Nea Lehmussaaren tilalle hallituksen jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Nuorisovaltuuston edustajien nimeäminen kaupunginvaltuustoon läsnäolo- ja puheoikeudella v. 2023

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kaupunginvaltuuston kokouksiin vuonna 2023 seuraaville nuorisovaltuuston edustajille:

Vilho Tolonen varaedustaja Sanni Vierimaa
Elvi Olkinuora varaedustaja Joonas Äärilä

Osavuosikatsaus 1-9/2022

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen.

Perusturvapalvelujen 2. muutostalousarvioesitys 2022

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää perusturvapalveluiden palvelualueelle yhteensä 1 600 000 euroa tulosta heikentävän ylitysoikeuden talousarvioon 2022 ja

2. että muutokset perusturvapalveluiden talousarvioon kohdennetaan seuraavasti:

– Terveyspalvelujen tulosalue, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimintamenojen vähennys
300 000 euroa
– Terveyspalvelujen tulosalue, perustason erikoissairaanhoidon sopimuksen toimintamenojen lisäys 200 000 euroa
– Perhepalvelujen tulosalue, toimintatuottojen vähennys 200 000 euroa
– Perhepalvelujen tulosalue, toimintamenojen lisäys 400 000 euroa
– Ikäihmisten palvelujen tulosalue, toimintamenojen lisäys 800 000 euroa
– Vammaispalvelujen tulosalue, toimintamenojen lisäys 300 000 euroa.

Asemakaavan muutos 19. kaupunginosan korttelin 30 osa, Sammalistontie 17

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 2.11.2022 päivätyn asemakaavan muutoksen.

Uudet valtuustoaloitteet

Valtuutettu Maria Asunnan ym. valtuustoaloite erityislasten ja heidän huoltajiensa asiakastyytyväisyyden selvittämisestä

LIsätietoa

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat