Kaupunginvaltuuston päätöksiä 13.12.2021


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 13.12. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 17.12.

Keskusvaalilautakunnan varajäsen Timo Virkin vaalikelpoisuuden menetys ja uuden varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuusto päätti

1. todeta Timo Virkin menettäneen vaalikelpoisuutensa keskusvaalilautakunnan varajäsenen tehtävään paikkakunnalta poismuuton vuoksi

2. todeta Timo Virkin luottamustoimen keskusvaalilautakunnan 5. varajäsenenä päättyneen ja

3. valita keskusvaalilautakuntaan uudeksi 5. varajäseneksi Petri Metson Timo Virkin tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Sidonnaisuusrekisteri

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä liitteenä olevan sidonnaisuusrekisterin tiedoksi.

Asemakaavan muutos 536-5-107-1, Kuoppalankatu 14

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 10.6.2021 päivätyn asemakaavan muutoksen.

Osavuosikatsaus 1-9

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen.

Nokian uuden palloiluhallihankkeen käynnistäminen

Kaupunginvaltuusto päätti

1. hyväksyä uuden palloiluhallin toteuttamisen vuosina 2022 – 2023 ehdolla, että Tredu Kiinteistöt Oy:n kanssa on allekirjoitettu pitkäaikainen määräalan vuokrasopimus

2. että investoinnin edellyttämä määräraha sisällytetään kaupungin
investointiohjelmaan ja

3. että palloiluhallin poistoaika on 30 vuotta.

Vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2024

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä liitteen mukaisen talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 – 2024 seuraavin muutoksin:

S. 37, Kaupunkikehityspalvelut, Infrapalvelut, Ulkoliikuntapaikat:
Lisätään investointihanke frisbeegolfrata Siuro-Linnavuori ja tähän määrärahaa 30 000 euroa vuodelle 2024 ja investointihanke frisbeegolfrata Etelä-Nokia ja tähän määräraha 20 000 euroa vuodelle 2023 ja 20 000 euroa vuodelle 2024.

S. 81, Tulosalueen toiminnan painopisteet 2022:
Lisätään lauseen ”Tavoitteena on poikkihallinnollisten yhteistyörakenteiden vahvistaminen nokialaisten lapsiperheiden varhaiseksi tukemiseksi.” jälkeen seuraava lause: ”Erityistä huomiota kiinnitetään tehostettua ja erityistä tukea tarvitse-vien lasten (esim. nepsy) tukemiseen. Vahvistetaan poikkihallinnollista yhteistyötä kartoittamalla mahdollisuudet tarjota matalan kynnyksen varhaista tukea ja kohdennettuja palveluita monitoimialaisesti siten, että myös varhaiskasvatus, koulu ja vammaispalvelut ovat vahvasti mukana toiminnassa.”

S. 120, Poistuvat tehtävät:
Vuonna 2021 pilotin myötä tehtyä resurssilisäystä, Perusturva, Kotisairaala, 2 sairaanhoitajaa, ei poisteta vuodelle 2022. Pilottia jatketaan vuoden 2022 ajan ja kotisairaalan vaikuttavuutta arvioidaan perusteellisesti sekä talouden että inhi-millisyyden näkökulmasta ennen v. 2023 talousarviosta päättämistä. Kustannus-arvio 82 300 euroa.

S. 98, Sivistyspalvelut, Vapaa-aikapalvelut:
Vähennetään vapaa-aikapalveluiden toimintatuloista 35 000 euroa vuodelta 2022.

S. 99, Sivistyspalvelut, Vapaa-ajanpalvelut, Kirjastopalvelut, Tulosalueen toiminnan painopisteet 2022:
Lisätään viimeiseen kappaleeseen seuraava teksti:
”Kirjastoauton tarjoamat palvelut ja niiden laajuus selvitetään ja niille etsitään uusia toimintamalleja palvelun turvaamiseksi. Selvityksen jälkeen kirjastoauton/monitoimiauton hankinta arvioidaan uudelleen taloussuunnitelmakaudella 2023–2024.”

Valtuutettu Anneli Lehtosen valtuustoaloite maksuttomasta tykkilumiladusta

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen sekä sen, että kaupunginhallituksen talousarvioesitykseen sisältyy tykkilumiladun toteutus taloussuunnitelmavuonna 2024. Kaupunginvaltuusto totesi, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Kuntalaisaloite, tykkilumiladut vähälumisina talvina

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi kuntalaisaloitteeseen annetun vastauksen sekä sen, että kaupunginhallituksen talousarvioesitykseen sisältyy tykkilumiladun toteutus talous-suunnitelmavuonna 2024. Kaupunginvaltuusto totesi, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Jouko Jaakkolan valtuustoaloite hiihtoladuista

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Mika Ovaskaisen ym. valtuustoaloite frisbeegolfradan rakentamisesta Siuro-Linnavuori -alueelle

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja merkittiin lisäksi tiedoksi valtuuston talousarvion hyväksymistä koskeva päätös, joka sisältää frisbeegolfradan toteutuksen Siuro-Linnavuoreen suunnittelukaudella 2022 – 2024.

Valtuutettu Kari Mustalahden ym. valtuustoaloite ulkoilmakuntosalista

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen sekä sen, että kaupunginhallituksen talousarvioesitys ei sisällä ulkokuntosalin toteutusta suunnitte-lukaudella 2022 – 2024. Kaupunginvaltuusto totesi, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Marko Asellin ym. valtuustoaloite padelkenttien rakentamisesta Nokian ulkoalueille

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen sekä sen, että kaupunginhallituksen talousarvioesitys ei sisällä Padel-kenttien rakentamista suunnittelukaudella 2022 – 2024. Kaupunginvaltuusto toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Timo Lehtosen ja Miika Pulakan valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantamisesta

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite Penttilänpuiston puistokäytävät esteettömiksi

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen sekä sen, että kaupunginhallituksen talousarvioesitys vuodelle 2022 sisältää 20 000 euron investointimäärärahan Penttilänpuiston käytävien pinnoitukseen ja totesi, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Anneli Lehtosen valtuustoaloite maksuttomasta turvapuhelimesta ikäihmisille

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen sekä sen, että kaupunginhallituksen talousarvioesitys vuodelle 2022 ei sisällä turvapuhelinpalvelun yleistä maksuttomuutta kaikille sitä tarvitseville ikäihmisille. Lisäksi valtuusto totesi, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Valtuutettu Kirsi Pelvolan ja Nokian Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite mielenterveystakuusta

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite koronatukien ohjaamiseksi peruspalveluiden rahoittamiseen

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi selosteen mukaisen valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Vasemmiston valtuustoryhmän valtuustoaloite toisen asteen koulutuksen maksuttomuus kaikille syksyllä 2021 aloittaneille alaikäisille nokialaisille opiskelijoille

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite pienten koululaisten kesäleirien järjestämisestä

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Lisätietoa

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat