Kaupunginvaltuuston päätöksiä 12.9.2022


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 12.9. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 16.9.

Uuden varajäsenen valinta rakennus- ja ympäristölautakuntaan ja keskusvaalilautakuntaan

Kaupunginvaltuusto päätti valita rakennus- ja ympäristölautakuntaan uudeksi varajäseneksi Ville-Veikko Hirsin ja keskusvaalilautakuntaan uudeksi 5. varajäseneksi Sami Martikkalan Petri Metson tilalle lautakuntien jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Seutustrategiaehdotuksen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä Tampereen kaupunkiseudun strategiaehdotuksen liitteen mukaisesti.

Pirkanmaan paras yrityskunta – Nokian kaupungin elinkeino-ohjelma 2022 – 2030

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä liitteenä olevan elinkeino-ohjelman vuosille 2022 – 2030.

Hyvinvoiva ja osallistuva nokialainen – Nokian kaupungin hyvinvointiohjelma 2022 – 2030

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä liitteenä olevan hyvinvointiohjelman vuosille 2022 – 2030.

Asemakaavan muutos 9. kaupunginosan korttelin 70 osa, Öljytie 9 ja virkistysalue

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 11.2.2022 päivätyn asemakaavan muutoksen.

Asemakaavan muutos, 9. kaupunginosan korttelin 76 tontti 15, Pikkukorventie 22

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 11.2.2022 päivätyn asemakaavan muutoksen.

Osavuosikatsaus 1-6/2022

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen.

Lisämäärärahaesitys Viinikanniemen urakkaan vuodelle 2022

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää lisämäärärahaa vuoden 2022 infrapalveluiden investointibudjettiin (projekti 9208) 44 000 €.

Lisämäärärahaesitys Nokia Harjuniitty – Melo sähköverkon, kuituverkon ja katuvalaistuksen rakentaminen

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan investoinnille Katuvalot (proj. 9504) 150 000 € lisämäärärahan yhteisrakentamisena toteutettavaa katuvalaisinten uusintaan.

Valtuutettu Katri Heleniuksen ja Vasemmiston valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite koskien Päivärinteentien liikenneturvallisuuden parantamista

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

 

Uudet valtuustoaloitteet

Valtuutettu Hannele Kuuselan valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantamiseksi

Valtuutettu Maria Asunnan ym. valtuustoaloite hankerahoituksen etsimiseen Juurilla-hankkeelle

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat