Kaupunginvaltuuston päätöksiä 12.6.2023


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 12.6. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 16.6.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta toimikaudelle 2023 – 2025

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita keskuudestaan puheenjohtajaksi sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 1.6.2023 – 31.5.2025 seuraavat henkilöt:

puheenjohtaja Maria Asunta (PS)
1. varapuheenjohtaja Jari Haapaniemi (KOK)
2. varapuheenjohtaja Riikka Puntalo (SDP)

Kaupunginhallituksen valinta toimikaudelle 2023 – 2025

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita kaupunginhallitukseen jäseniksi ja kunkin henkilökohtaiseksi varajäseneksi toimikaudeksi 1.6.2023 – 31.5.2025 seuraavat henkilöt:

Varsinainen jäsen:                         Henkilökohtainen varajäsen:
Arja Laitinen (SDP)                         Raisa Ojala (SDP)
Jari Kinnunen (KOK)                      Aku Kankaanpää (KOK)
Juha Toivainen (PS)                      Olli Välimäki (Ryhmä Välimäki)
Marko Asell (SDP)                           Reino Ojala (SDP)
Jari Tuominen (KOK)                     Kaisu Paloheimo (KD)
Piila Paalanen (KOK)                    Johanna Ahvenvaara (KOK)
Kaisa Räsänen (VIHR)                  Minna Kallioharju (VIHR)
Anneli Lehtonen (VAS)                  Kimmo Lamminsivu (VAS)
Teresa Kvick (VAS)                        Anne-Maarit Selinummi (VIHR)

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita jäseniksi valituista kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajaksi seuraavat henkilöt:

puheenjohtaja Arja Laitinen (SDP)
1. varapuheenjohtaja Jari Kinnunen (KOK)
2. varapuheenjohtaja Juha Toivainen (PS)

Arviointikertomus 2022

Kaupunginvaltuusto päätti käsitellä arviointikertomuksen vuodelta 2022.

Tilinpäätös 2022

Kaupunginvaltuusto päätti

1. että tilikauden ylijäämä 10 563 590,87 euroa, joka muodostuu, kun tilikauden tulokseen 10 496 382,91 euroa yhdistetään poistoero 67 207,96 euroa, siirretään taseeseen omaan pääomaan edellisten vuosien ylijäämän lisäykseksi
2. merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
3. että vuoden 2022 tilinpäätös hyväksytään
4. että kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022.

Hyvinvointitilinpäätös 2022

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä liitteenä olevan Nokian kaupungin hyvinvointitilinpäätöksen 2022.

Osavuosikatsaus 1-3/2023

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen.

Lisämäärärahaesitys Nokia Aaroninkorpi – Lähdeniitty sähköverkon, kuituverkon ja katuvalaistuksen rakentaminen

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää kuluvan vuoden talousarvion investointiosaan investoinnille Katuvalot (proj. 9504) 495 900 € lisämäärärahan Elenia Oy:n kanssa yhteisrakentamisena toteutettavaan katuvalaisinten uusintaan.

eVaka-järjestelmän käyttöönoton edistäminen Tampereen kaupunkiseudun kehyskunnissa

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää eVaka-järjestelmän käyttöönottoon lisämäärärahaa seuraavasti:

1. vuosien 2023 – 2025 taloussuunnitelmaan perustetaan uusi investointikohde ”eVaka -järjestelmä” ja sille varataan määrärahaa 62 000 euroa vuodelle 2023 ja 62 000 euroa taloussuunnitelmavuodelle 2024. Investointihankkeen poistoaika on 3 vuotta
2. sivistyspalveluiden palvelualueelle, varhaiskasvatuksen tulosalueelle, myönnetään käyttötalouden lisämäärärahaa hankkeen ylläpitokustannuksiin 30 000 euroa vuodelle 2024 ja 53 000 euroa vuodelle 2025.

Uimahallin tarveselvityksestä päättäminen

Kaupunginvaltuusto päätti

1. merkitä tarveselvityksen tiedoksi
2. uuden uimahallin sijainniksi 3. kaupunginosan urheilu- ja virkistyspalvelualueen (Vihnuskadun länsipuolinen urheilualue).

Asemakaavan muutos 5. kaupunginosan korttelin 29 tontti 14 ja korttelin 30 tontti 12

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 30.12.2022 päivätyn kaavaehdotuksen.

Asemakaavan muutos, 1., 2., 3., 4. ja 9. kaupunginosa, Nokian matkakeskus

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaavaehdotuksen lukuun ottamatta kortteleita 29 ja 52.

Valtuutettu Maria Asunnan ym. valtuustoaloite erityislasten ja heidän huoltajiensa asiakastyytyväisyyden selvittämisestä

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Uudet valtuustoaloitteet

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite koulunkäynnin ohjaajien lomautusten välttämisen, sekä selvittäminen mahdollisen resurssin käyttöön koululaisten mielekkään loma-ajan ohjaamiseen sekä niin sanottuun puistoruokailuun kesäajalle

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat