Kaupunginvaltuuston päätöksiä 11.9.2023


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 11.9. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 15.9.

Varavaltuutettu Jarmo Korkin vaalikelpoisuuden menetys

Kaupunginvaltuusto päätti

1. todeta varavaltuutettu Jarmo Korkin menettäneen vaalikelpoisuutensa kaupunginvaltuuston varavaltuutetun tehtävään paikkakunnalta poismuuton vuoksi ja

2. Jarmo Korkin luottamustoimen kaupunginvaltuuston varavaltuutettuna päättyneen.

Tarkastuslautakunnan jäsen Teresa Kvickin vaalikelpoisuuden menetys sekä uuden jäsenen, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Kaupunginvaltuusto päätti

1. todeta Teresa Kvickin menettäneen vaalikelpoisuutensa tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävään tultuaan valituksi kaupunginhallituksen jäseneksi

2. todeta Teresa Kvickin luottamustoimen tarkastuslautakunnan jäsenenä ja puheenjohtajana päättyneen

3. valita tarkastuslautakuntaan uudeksi jäseneksi Anne Nymanin Teresa Kvickin tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi

4. valita tarkastuslautakuntaan uudeksi puheenjohtajaksi Anne Nymanin lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi

5. valita tarkastuslautakuntaan uudeksi varapuheenjohtajaksi Niina Melkon lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Nokianvirran ja Kankaantaan kouluinvestoinnit

Kaupunginvaltuusto päätti aikaisemmasta päätöksestään 12.11.2018 § 86 poiketen, että Nokianvirran ja Kankaantaan koulut rakennetaan erillisinä kouluina.

 

Varhaiskasvatuksen toiminnan laajentaminen ja yksikön sijainnista päättäminen

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää 300 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2023 varhaiskasvatuksen tulosalueelle.

Osayleiskaava ja osayleiskaavan muutos Kuusisto – Lehtiniemi – Urhattu

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaavaehdotuksen. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä yksimielisesti seuraavan ponsiehdotuksen: Kaavassa tulee myös huomioida seudullinen viherverkko kokonaisuudessaan sekä ekologiset yhteydet kaavaluonnosalueen ulkopuolelle ja varmistaa verkoston ja yhteyksien säilyminen.

Osavuosikatsaus 01-06/2023

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen.

Valtuutettu Kaisa Räsäsen, Nokian Vihreä valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite vähemmistöjen oikeudesta liputtaa Nokialla juhlapäivinään

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen valtuustoaloitteeseen annettuna vastauksena ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite rintamaveteraanitunnuksen omaavien lyhytaikaisen hoivan mahdollistamisesta/jatkamisesta

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen valtuustoaloitteeseen annettuna vastauksena ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Kaisa Räsäsen ja Nokian vihreä valtuustoryhmän valtuustoaloite ennaltaehkäisevän mielenterveysnäkökulman vahvistamisesta Nokian kaupungin työhyvinvoinnin edistämiseksi

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Uudet valtuustoaloitteet

Valtuutettu Hannele Kuuselan ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite Vihnusjärven Vanhainkodin rannan saavutettavuuden, turvallisuuden sekä viihtyisyyden parantamiseksi tien korjaamisella ja uuden, esteettömän pukeutumistilan kattamisella

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat