Kaupunginvaltuuston päätöksiä 10.6.2024


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 10.6. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 14.6.

Arviointikertomus 2023

Kaupunginvaltuusto päätti käsitellä arviointikertomuksen vuodelta 2023.

Tilinpäätös 2023

Kaupunginvaltuusto päätti
1. että tilikauden ylijäämä 10 930 158,34 euroa, joka muodostuu, kun tilikauden tulokseen 10 862 950,38 euroa yhdistetään poistoero 67 207,96 euroa, siirretään taseeseen omaan pääomaan edellisten vuosien ylijäämän lisäykseksi
2. merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi
3. että vuoden 2023 tilinpäätös hyväksytään
4. että kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2023.

Henkilöstöraportti 2023

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä liitteenä olevan henkilöstöraportin vuodelta 2023 tiedokseen.

Jäsenen ja mahdollisen varajäsenen valinta Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunnan työllisyysjaostoon toimikaudelle 2024 – 2025

Kaupunginvaltuusto päätti valita Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunnan työllisyysjaostoon jäseneksi Jari Haapaniemen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Saija Palosen toimikaudeksi 2024 – 2025.

Kaupunginvaltuutettu Janette Salmisen vaalikelpoisuuden menetys valtuutetun, sivistyslautakunnan jäsenen ja kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan varajäsenen tehtävään

Kaupunginvaltuusto päätti

1. todeta Janette Salmisen menettäneen vaalikelpoisuutensa kaupunginvaltuutetun, sivistyslautakunnan jäsenen ja vaalilautakunnan varajäsenen tehtävään paikkakunnalta
poismuuton vuoksi
2. todeta Janette Salmisen luottamustoimen kaupunginvaltuutettuna, sivistyslautakunnan jäsenenä ja vaalilautakunnan varajäsenenä päättyneen
3. todeta, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Perussuomalaisten 1. varavaltuutetun, Jussi Räisäsen, valtuuston varsinaiseksi jäseneksi Janette Salmisen tilalle, valtuuston jäljellä olevan
toimikauden ajaksi
4. valita suljetun lippuäänestyksen jälkeen sivistyslautakuntaan uudeksi jäseneksi Eija Salinin Janette Salmisen tilalle sekä Iinu Kuusennon Eija Salinin henkilökohtaiseksi varajäseneksi lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi
5. valita keskuudestaan vaalilautakuntaan uudeksi varajäseneksi Iinu Kuusennon Janette Salmisen tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Kirjaston palveluverkkoselvitys

Kaupunginvaltuusto päätti, että

1. kirjaston palveluverkkoa kehitetään vaihtoehdon 2 mukaisesti
2. uutta kirjastoautoa ei hankita. Nykyistä kirjastoautotoimintaa supistetaan ja nykyistä kirjastoautoa käytetään enintään vuoden 2026 loppuun asti, jos autolle ei ole tarvetta tehdä merkittäviä korjauksia.
3. Linnavuoren kirjaston toiminta muutetaan kevyeksi omatoimikirjastopisteeksi Siuro-Linnavuoren alueelle vuoden 2026 loppuun mennessä
4. pääkirjaston aukioloja laajennetaan vapautuvan resurssin ja omatoimipalvelun kehittämisen
myötä
5. kirjaston palveluverkon vaihtoehdon 2 pohjalta tehdyn kehittämissuunnitelman kautta tuodaan talousarvioon 2025 sekä tuleviin talousarvioihin investointiesityksiä ratkaistavaksi.

Asemakaavan muutos 14. kaupunginosan kiinteistöt 536-14-6-1, -9902-0 sekä määräalat kiinteistöistä 536-014-9901-0, 536-014-9903-0, 536-014-9908-0, 536-417-1-85, 536-417-1-95, 536-417-3-1, 536-417-3-2, 536-423-2-323 ja 536-426-1-158

Kaupunginvaltuusto päätti
1. hyväksyä kaavaehdotuksen (tarkistettu 27.5.2024)
2. että Nokian kaupungin ja Nokia Oyj:n sekä Nokian kaupungin ja Keskinäinen Kiinteistö Oy Nokian Kartano välisten maankäyttö- ja luovutussopimusten 9.3 kohdassa tarkoitetun kunnallistekniikan rakentamisen edellyttämä määräraha otetaan huomioon vuoden 2025 talousarvion valmistelussa.

Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 3 tontti 11

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä kaavaehdotuksen.

Osavuosikatsaus 1-3/2024

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite koulunkäynnin ohjaajien lomautusten välttämisen, sekä selvittäminen mahdollisen resurssin käyttöön koululaisten mielekkään loma-ajan ohjaamiseen sekä niin sanottuun puistoruokailuun kesäajalle

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Teresa Kvickin ja Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite koskien alle 18-vuotiaiden harrastustilojen tilavuokria

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Valtuutettu Minna Kallioharjun valtuustoaloite graffitiseinä Nokialle

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Uudet valtuustoaloitteet

Valtuutettu Iinu Kuusennon ym. valtuustoaloite kännyköiden käytön pelisääntöjen luomiseksi Nokian peruskouluihin

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat