Kaupunginvaltuuston päätöksiä 10.2.2020


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 10.2. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 14.2.

Asemakaavan muutos 536-3-57, Kalkuntie 20

Kaupunginvaltuusto päätti

1. todeta yleiskaavan olevan kaava-alueella MRL 42 § 4 mom. mukaisesti ilmeisen vanhentunut

2. hyväksyä asemakaavan muutoksen, joka koskee 3. kaupunginosan korttelia 57 sekä puisto- ja suojaviheraluetta.

Asemakaavan muutos 19. kaupunginosa korttelin 6 tontti 1

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä asemakaavan muutoksen, joka koskee Nokian kaupungin 19. kaupunginosan korttelin 6 tonttia 1.

Valtuutettu Pirkka Lappalaisen ym. valtuustoaloite urheiluun, kulttuuriin ja taiteeseen liittyvien huomionosoitusten uudistamiseksi

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja palkkiosäännön muutoksen ja todeta, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Anne Nymanin ym. valtuustoaloite tarkastusten tekemisestä hoivapalveluissa ennalta ilmoittamatta

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja todeta, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Kokouksessa jätettiin seuraavat valtuustoaloitteet

Valtuutettu Seppo Kallion valtuustoaloite pientalotontin saajan mahdollisuudesta vaihtoehtoisesti vuokrata tontti

Valtuutettu Seppo Kallion valtuustoaloite toimielinten jäsenten lukumäärästä

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite Nokian kaupungin liittymiseksi ikäystävällisten kuntien verkostoon

Lisätietoa
Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat