Kaupunginvaltuuston päätöksiä 10.10.2022


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 10.10. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 14.10.

Eropyyntö kaupunkikehityslautakunnan ja tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä, Kinnunen Carita

Kaupunginvaltuusto päätti

1. todeta Carita Kinnusen menettäneen vaalikelpoisuutensa kaupunkikehityslautakunnan ja tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävään paikkakunnalta poismuuton vuoksi

2. todeta Carita Kinnusen luottamustoimen kaupunkikehityslautakunnan ja tarkastuslautakunnan varajäsenenä päättyneen ja

3. valita kaupunkikehityslautakuntaan uudeksi varajäseneksi Piila Paalasen ja tarkastuslautakuntaan uudeksi varajäseneksi Nelly Toivosen varajäsenen Carita Kinnusen tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Nokian kaupunginvaltuuston huoneentaulu

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Nokian kaupunginvaltuuston huoneentaulun.

Lausunto vuoden 2021 arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä lausunnon tiedoksi.

Muutostalousarvioesitys vuodelle 2022

Kaupunginvaltuusto päätti

1) myöntää konsernipalvelujen palvelualueen ateria- ja siivouspalvelut tulosalueelle 290 000 euron lisämäärärahan elintarvike- ja työvoiman vuokrauksen kustannuksiin
2) myöntää kaupunkikehityspalvelujen maankäytön tulosalueelle 100 000 euron lisämäärärahan kaavoituksen kustannuksiin
3) lisää kaupunkikehityspalvelujen maankäytön tulosalueelle 2 500 000 euron tuloarviota
4) myöntää kaupunkikehityspalvelujen infrapalvelujen tulosalueelle 500 000 euron lisämäärärahan kunnossapidon kustannuksiin
5) lisää sivistyspalvelujen varhaiskasvatuksen tulosalueelle 75 000 euroa tuloarviota maksutuottoihin
6) myöntää sivistyspalvelujen varhaiskasvatuksen tulosalueelle 150 000 euroa lisämäärärahan palvelujen ostoihin
7) myöntää sivistyspalvelujen opetuksen tulosalueelle 588 000 euroa lisämäärärahan henkilöstökuluihin
8) myöntää sivistyspalvelujen opetuksen tulosalueelle 40 000 euroa lisämäärärahan palvelujen ostoihin koulukuljetuksiin
9) lisää perusturvapalvelujen terveyspalvelujen tulosalueelle 2 100 000 euroa tuloarviota toimintatuloihin
10) myöntää perusturvapalvelujen terveyspalvelujen tulosalueelle 3 500 000 euroa lisämäärärahan erikoissairaanhoidon PSHP:n kustannuksiin
11) myöntää perusturvapalvelujen terveyspalvelujen tulosalueelle 2 500 000 euroa lisämäärärahan erikoissairaanhoidon muihin kuin PSHP:n kustannuksiin
12) myöntää perusturvapalvelujen perhepalvelujen tulosalueelle 200 000 euroa lisämäärärahan lastensuojelun avohoidon ostopalvelun kustannuksiin
13) myöntää perusturvapalvelujen ikäihmisten palvelujen tulosalueelle 100 000 euroa lisämäärärahan vuokratyövoiman kustannuksiin
14) lisää perusturvapalvelujen vammaispalvelujen tulosalueelle 100 000 euroa tuloarviota toimintatuottoihin
15) myöntää perusturvapalvelujen vammaispalvelujen tulosalueelle 600 000 euroa lisämäärärahan ostopalvelun kustannuksiin
16) lisää talousarvioon valtionosuuksia 670 446 euroa
17) lisää verotulojen tuloveroarviota 3 143 000 euroa, kiinteistöveroarviota 500 000 euroa ja yhteisöveroarvioita 1 000 000 euroa eli yhteensä 4 643 000 euroa verotuloja
18) vähentää poistojen määrärahoja opetuspalvelujen tulosalueelta 92 400 euroa, tilapalvelujen tulosalueelta 309 000 euroa ja infrapalvelut tulosalueelta 1 031 700 euroa sekä lisää poistojen määrärahaa varhaiskasvatuksen tulosalueelle 21 400 euroa
19) myöntää lisää investointimäärärahoja maankäytön tulosalueelle 40 000 euroa ja tuloarviota 459 000 euroa
20) vähentää tilapalvelujen investointimäärärahoja 9 801 000 euroa.

Uudet valtuustoaloitteet

Varavaltuutettu Timo Lehtosen ym. valtuustoaloite perheen varhaiskasvatusmaksun kohtuullistamisesta silloin, kun maksun perusteena olevat perheen tulotiedot on toimitettu myöhässä ja tästä on seurannut maksun määrääminen ylimmän maksuluokan mukaan

Valtuutettu Jari Tuomisen ja kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite yrittäjille tarkoitetusta verkostoitumistilasta ja työryhmän asettamisesta asian selvittämiseksi

Valtuutettu Jari Tuomisen ja kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite Nokialla järjestettävien tapahtumien kaupallisen hyödyntämisen kehittämisestä sekä resurssoinnin ja organisoinnin toteuttamisesta, niin että Nokialle syntyy merkittävää tapahtumateollisuutta ja sitä kautta elinvoimaa, vaurautta ja hyvinvointia

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat