Kaupunginvaltuuston päätöksiä 5.10.2020


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 5.10. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 9.10.

Eropyyntö kaupunginvaltuutetun, tarkastuslautakunnan ja tulevaisuustiimin jäsenyydestä, Schadrin Pauli

Kaupunginvaltuusto päätti

  1. myöntää Pauli Schadrinille eron kaupunginvaltuuston, tarkastuslautakunnan ja tulevaisuustiimin jäsenen tehtävästä
  2. todeta, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Suomen kommunistisen puolueen SKP:n 1. varavaltuutetun, Eero Salosen, valtuuston varsinaiseksi jäseneksi Pauli Schadrinin tilalle, valtuuston jäljellä olevan toimikauden ajaksi ja
  3. valita tarkastuslautakuntaan uudeksi jäseneksi Eero Salosen Pauli Schdrinin tilalle, lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Eron myöntäminen perusturvajohtaja Eeva Halmeelle

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää perusturvajohtaja Eeva Halmeelle eron perusturvajohtajan virasta siten, että hänen palvelussuhteensa viimeinen päivä on 31.12.2020.

Asemakaava 4. kaupunginosan kaavoittamaton alue / kiinteistö 536-426-1-259 ja asemakaavan muutos korttelin 32 tontti 13 sekä katu- ja virkistysalue

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 20.3.2020 päivätyn asemakaavan, joka koskee 4. kaupunginosan kaavoittamatonta aluetta/kiinteistöä 536-426-1-259 ja asemakaavan muutoksen, joka koskee korttelin 32 tonttia 13 sekä katu- ja virkistysaluetta.

Lausunto vuoden 2019 arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä liitteen mukaisen lausunnon vuoden 2019 arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä tiedoksi.

Lisätietoa

Kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat