Kaupunginvaltuuston päätökset 4.4.2022


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 4.4. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 8.4.

Nuorisovaltuuston edustajien nimeäminen kaupunginvaltuustoon läsnäolo- ja puheoikeudella vuonna 2022

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kaupunginvaltuuston kokouksiin vuonna 2022 seuraaville nuorisovaltuuston edustajille:
Markus Koski, varaedustaja Joonas Äärilä
Anni Toivainen, varaedustaja Lauri Kulmala

Lakisääteisen selvityksen antaminen koskien sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen tehtävien ja tietojen siirtoa Pirkanmaan hyvinvointialueelle

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi hyvinvointialueelle annetun selvityksen.

Osavuosikatsaus 1-12/2021

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen.

Lisämäärärahaesitys infrapalveluiden investointibudjettiin 2022

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää lisämäärärahaa vuoden 2022 infrapalveluiden investointibudjettiin seuraavasti:

1. Kauppakadun saneeraus (proj. 9206) 280 000 €
2. Rounionkadun ja kunnallistekniikan rakentaminen (proj. 9207) 200 000 €.

Nokian lukion aloituspaikkojen määrän lisääminen

Kaupunginvaltuusto päätti

1. lisätä vuoden 2022 talousarvioon sivistyspalveluiden opetuspalveluiden tulosalueelle 78 500 euroa toimintamenoja lukion aloituspaikkojen määrän lisäämisestä aiheutuvista kustannuksista johtuen sekä

2. että asia otetaan huomioon vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien valmistelussa.

Asemakaavan muutos 6. kaupunginosa korttelin 149 tontti 14, Kaivolankatu 1

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 26.11.2021 päivätyn asemakaavan muutoksen.

Kuntalaisaloitteet vuonna 2021

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi, että vuonna 2021 ei ole tehty yhtään kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvaa kuntalaisaloitetta.

Luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole lopullisesti käsitelty

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi luettelon vuodenvaihteessa lopullisesti käsittelemättä olleista valtuustoaloitteista.

Nokian vihreä valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite koskien Tottijärventien ja Vesilahdentien koulumatkaturvallisuuden parantamista

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Uudet valtuustoaloitteet

Varavaltuutettu Sami Karjalaisen, Nokian vihreä valtuustoryhmän ja vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite kulttuuriympäristötiedon lisäämisestä ja kytkemisestä päätöksentekoon
Valtuutettu Minna Kallioharjun, Nokian vihreä valtuustoryhmän ja vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite ilmastobudjetin pilotoinnista ja käyttöönotosta
Nuorisovaltuuston edustajien valtuustoaloite lukihäiriön testaamisesta Nokialla

Lisätietoa

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat