Kaupunginvaltuuston päätökset 14.11.2022


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 14.11. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 18.11.

Kaupunginvaltuuston kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 2023

Kaupunginvaltuusto päätti

1. pitää vuonna 2023 kokouksensa

klo 18
13.2.
20.3.
15.5. (toimielinvalinnat)
12.6. (tilinpäätös)
11.9.
9.10.
13.11. (veroprosentit)

klo 10
11.12. (talousarvio)

2. todeta, että kokousta edeltävänä maanantaina pidetään valtuustoinfo klo 18 ja mikäli se sattuu olemaan pyhäpäivä, valtuustoinfo pidetään seuraavana arkipäivänä.

3. että valtuuston tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kokouksen jälkeisenä perjantaina.

Muutokset sidonnaisuusrekisteriin

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi sidonnaisuusrekisterin tilanteen 23.9.2022.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Nokian kaupunkikonsernissa

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Nokian kaupunkikonsernissa liitteen mukaisesti.

Palloiluhallin lisämäärärahaesitys

Kaupunginvaltuusto päätti myöntää Nokian palloiluhallihankkeelle lisämäärärahaa 2 630 000 euroa ja että määrärahan jaksottaminen taloussuunnitelmavuosille tarkennetaan vuoden 2023 talousarvion valmistelun yhteydessä.

Vuoden 2023 tuloveroprosentin määrääminen

Kaupunginvaltuusto päätti vahvistaa kunnan tuloveroprosentiksi 8,36.

Vuoden 2023 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

Kaupunginvaltuusto päätti määrätä vuodelle 2023 seuraavat kiinteistöveroprosentit:

yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00
vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55
muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,40
rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 6,00
voimalaitosten veroprosentti 3,10
yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti 0,00.

Uudet valtuustoaloitteet

Valtuutettu Minna Kallioharjun ym. valtuustoaloite ei Puskiaisten moottoritietä

Lisätiedot

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat