Kaupunginvaltuuston päätökset 11.10.2021


Nokian kaupunginvaltuusto kokoontui 11.10. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginvaltuuston tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 15.10.

Asemakaavan muutos, 4. kaupunginosa, kortteli 37 ja virkistysalue

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä 10.5.2021 päivätyn asemakaavan muutoksen.

Muutostalousarvioesitys vuodelle 2021

Kaupunginvaltuusto päätti tehdä talousarvioon 2021 seuraavat muutokset:

-Terveyspalveluiden tulosalue, perusterveydenhuoltoon koronakustannukset, toimintamenojen lisäys 1 000 000 euroa
-Terveyspalveluiden tulosalue, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin asiakaspalvelun ostoihin toimintamenojen lisäys 6 990 000 euroa
-Ikäihmisen palveluiden tulosalue, toimintamenojen lisäys 250 000 euroa
-Perhepalveluiden tulosalue, toimintatuottojen lisäys 100 000 euroa
-Vammaispalveluiden tulosalue, toimintamenojen vähennykset 200 000 € kustannuspaikalta 3410 subjektiiviset vammaispalvelut ja kustannuspaikalta 3420 määrärahasidonnaiset vammaispalvelut 150 000 euroa
-Kaupunkikehityspalvelut, maankäytön tulosalue, toimintatuottojen lisäys 5 000 000 euroa
-Kaupunkikehityspalvelut, infrapalveluiden tulosalue, toimintamenojen lisäys 323 000 euroa
-Konsernipalvelut, tilapalveluiden tulosalue, tilatekniikan hankeryhmän investointimäärärahojen lisäys 3 488 000 euroa: Hyvinvointikeskus 1 474 000 euroa, Myllyhaan koulu 724 000 euroa, Tervasuon koulu ja päiväkoti 323 400 euroa, Emäkosken koulu 967 000 euroa
-Verotulot, lisäys 3 244 000 euroa
-Sivistyspalvelut, opetuspalveluiden tulosalue, kotikuntakorvaustuottojen lisäys 100 000 euroa ja kotikuntakorvausmenojen lisäys 103 600 euroa
-Sivistyspalveluiden palvelualue, toimintatuottojen lisäys 60 000 euroa ja toimintamenojen lisäys 63 158 euroa
-Valtionosuudet, lisäys 750 000 euroa.

Lausunto vuoden 2020 arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä liitteenä olevan lausunnon vuoden 2020 arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä tiedoksi.

Valtuutettu Jari Kinnusen ym. valtuustoaloite kaupunkialueen turvallisuuden parantamiseksi

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Arja Laitisen ym. valtuustoaloite Yhdenvertaista palvelua kaikille -merkin hakemiseksi

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Juha Toivaisen ym. valtuustoaloite tarkastuslautakunnan tiedon saannin varmistamiseksi

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi selosteen mukaisen valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.
Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Juha Toivaisen valtuustoaloite kiireettömän sairaanhoidon saavutettavuuden parantamiseksi

Kaupunginvaltuusto päätti merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet

Valtuutettu Kaisu Paloheimon ym. valtuustoaloite koululaisten aamupäivätoiminnan aloittamisesta Nokialla
Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite moposuorasta
Valtuutettu Merja Techtolinin sekä Vasemmistoliiton ja Vihreiden valtuustoryhmien valtuustoaloite turva-aidan rakentamisesta Lehtimäen ja Välimaan rataosuudelle

Lisätietoa

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat