Kaupunginvaltuuston kokousta siirretään viikolla


Nokian kaupunginvaltuuston kokous oli tarkoitus pitää 4.5. Kokouksen ajankohtaa siirretään maanantaille 11.5., jotta se voitaisiin pitää sähköisesti. Vireillä on lakimuutos, joka mahdollistaisi siirtymisen sähköiseen kokoukseen kaikkien toimielinten, myös valtuustojen, osalta.

Nokian kaupungin kaupungintalo Harjukadulla. Kaupungintalo on keltainen vanha kivitalo, jonka edessä vihertää keväinen nurmikko ja nurmikolla on opastetaulu kaupungin toiminnoista, joita tarjotaan kaupungintalossa.

Maan hallitus on 16.4. antanut eduskunnan käsiteltäväksi esityksen kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta siten, että kaupunginhallitus voisi päättää sähköisen kokouksen pitämisestä. Lisäksi lakimuutos helpottaisi sähköisen kokouksen vaatimuksia. Arviona on, että lakimuutos tulisi voimaan huhti-toukokuun vaihteessa.

Nokian kaupungin hallintosääntö ei nykyisellään mahdollista kaupunginvaltuuston sähköisiä kokouksia. Sen sijaan kaupunginhallitus ja lautakunnat ovat kokoustaneet sähköisesti maaliskuusta alkaen.

Kaupunginvaltuuston kokous pidetään maanantaina 11.5. klo 18 joko kokouspaikalla tai sähköisenä kokouksena. Kaupunki tiedottaa kokouksen pitämisestä, kun tieto lakimuutoksen voimaantulosta on saatu ja on selvitetty valmiudet pitää kaupunginvaltuuston kokous sähköisesti ja lain vaatimusten mukaisesti.

Lisätiedot:
hallintojohtaja Hanna Vuojela, 044 486 0905