Kaupunginjohtajan esitys: Nokian kunnallisvero 21 prosenttiin


Nokian kaupunginjohtaja Eero Väätäinen esittää kaupunginhallitukselle, että kunnallisveroa nostetaan ensi vuoden alusta 0,5 prosenttiyksiköllä. Mikäli veronkorotus 21 prosenttiin toteutuu, verotulot kasvaisivat noin 2,8 miljoonaa euroa. Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on Suomessa kuluvana vuonna 20,86.

Mittavat investoinnit terveellisiin rakennuksiin

Nokian kaupungin talouden haasteena ovat poikkeuksellisen suuret investoinnit uusiin, turvallisiin ja terveisiin kouluihin sekä hyvinvointikeskukseen. Tämän vuoden lopussa valmistuu uusi kirjasto- ja kulttuuritalo. Menneinä vuosina erityisesti Häpesuon vanhan kaatopaikka-alueen puhdistaminen aiheutti mittavia kustannuksia.

”Koska kaupungin rakennuksissa on sisäilmaongelmia, käyttötalouttamme rasittavat tarvittavien väistötilojen vuokrakustannukset sekä käytöstä poistuvien ja purettavien rakennusten alaskirjaukset taseesta. Kasvavassa ja vetovoimaisessa kaupungissa tarvitaan lisäksi investointimäärärahoja erityisesti uusien alueiden infrarakentamiseen”, kaupunginjohtaja Eero Väätäinen sanoo.

”Kuluvan vuoden kunnallisverontilitykset ovat jäämässä merkittävästi edellistä vuotta ja budjetoitua alhaisemmiksi. Myös tämä vaikuttaa osaltaan korotusesitykseen. Vielä ei ole tiedossa, milloin ja kuinka paljon tilityksiä kunnille maksetaan,” Väätäinen kertoo.

Nokialaiselle, 3000 euroa kuukaudessa tienaavalle palkansaajalle korotus 21 prosenttiin tarkoittaisi verojen nousua noin 13 eurolla kuukaudessa. Edellisen kerran kunnallisveroa korotettiin vuonna 2018. Kiinteistöveroihin ei esitetä muutosta.

Talouden tasapainottamiseen vaaditaan useita keinoja

Kaupungin talouden tasapainottamiseen etsitään myös muita keinoja, jotka koostuvat menojen vähentämisestä ja toimintatuottojen kasvattamisesta. Talousarvion laadinnassa keskeinen tavoite on, että mahdollisen veronkorotuksen tuoma lisä jää talousarviovuoden ylijäämäksi tulevien investointien rahoittamiseksi. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus julkaistaan 7. marraskuuta.

Kaupunginhallitus käsittelee veronkorotusesitystä kokouksessaan 28. lokakuuta. Kunnallisverosta päättää kaupunginvaltuusto 11. marraskuuta.

Kunnallisveron korottamisen (0,5 prosenttiyksikköä) arvioidut vaikutukset nokialaiselle:

Palkansaaja
• tulot 1150 €/kk, muutos 3,74 € kuukaudessa
• tulot 3000 €/kk, muutos 13,08 € kuukaudessa
• tulot 5000 €/kk, muutos 23,19 € kuukaudessa

Eläkeläinen
• tulot 800 €/kk, muutos 0 € kuukaudessa
• tulot 1667 €/kk, muutos 6,61 € kuukaudessa
• tulot 2500 €/kk, muutos 12,50 € kuukaudessa

LISÄTIEDOT:
kaupunginjohtaja Eero Väätäinen, 03 5652 0001
talousjohtaja Mikko Koskela, 040 133 4422