Kaupunginhallituksen päätöksiä 9.3.2020


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 9.3. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 13.3.

Uudet luovutuskirjapohjat kiinteistönvaihdantaan

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä uudet luovutusasiakirjapohjat.

Kaupungin ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaavan toimielimen nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti nimetä perusturvalautakunnan kaupungin ehkäisevästä päihdetyön tehtävistä vastaavaksi toimielimeksi.

Nokian kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2019 – 2023

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2019 – 2023.

Lisämääräraha röntgenlaitteen hankintaan

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää 300 000 euron lisämäärärahan vuoden 2020 talousarvion investointiosaan ryhmään leasing -kalusto perusturvan röntgenkuvauslaitteen hankkimiseksi.

Kuntalaisaloitteet vuonna 2019

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi, että vuonna 2019 ei ole tehty yhtään kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvaa kuntalaisaloitetta ja että vuonna 2019 ei ole tehty yhtään kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvaa kuntalaisaloitetta.

Luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole lopullisesti käsitelty

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi luettelon vuodenvaihteessa lopullisesti käsittelemättä olleista valtuustoaloitteista.

Asemakaavan muutos hyvinvointikeskus

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 21.2.2020 päivätyn asemakaavan muutoksen, joka koskee Nokian kaupungin 1. kaupunginosan korttelin 9 tonttia 14 sekä katualuetta.

Osallistuminen Suomi-Rata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. hyväksyä Nokian kaupungin lähtemisen osakkaaksi Tampereen ja Helsingin välisen raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Suomi-Rata Oy), ja samalla hyväksyä kaupungin merkitsemään perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten pääomittamaan yhtiötä enintään 500 000 eurolla

2. todeta, että määräraha osakkeiden merkintään tai muuhun pääomittamiseen enimmäissitoumuksen mukaisesti käsitellään yhtiön tarpeen mukaisesti kunkin vuoden talousarvioissa

3. että kaupunginhallituksella on oikeus hyväksyä ja allekirjoittaa valtuuston päätöstä täytäntöön pannessaan yhtiötä koskeva osakassopimus, Kanta-Hämeen kuntia koskeva sopimus sekä muut asian edellyttämät yhtiöoikeudelliset asiakirjat.

Valtuutettu Pauli Schadrinin valtuustoaloite kevyenliikenteen väylien tienvarsien pensaikon poistamisesta

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin.  Aloite on loppuun käsitelty.

Lisätietoa
Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat