Kaupunginhallituksen päätöksiä 9.11.2021


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 9.11. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 12.11.

Lausunnon antaminen kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksaesityksestä 1.1.2022 alkaen

Kaupunginhallitus päätti lausuntonaan alueelliselle jätehuoltolautakunnalle todeta, että Nokian kaupungilla ei ole huomauttamista taksaesityksestä.

Lausunnon antaminen kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaesityksestä 1.1.2022 alkaen

Kaupunginhallitus päätti lausuntonaan alueelliselle jätehuoltolautakunnalle todeta, että Nokian kaupungilla ei ole huomauttamista taksaesityksestä.

Lausunnon antaminen kunnan vastuulle kuuluvan saostus- ja umpisäiliölietteen jätetaksaesityksestä 1.1.2022 alkaen

Kaupunginhallitus päätti lausuntonaan alueelliselle jätehuoltolautakunnalle todeta, että Nokian kaupungilla ei ole huomauttamista taksaesityksestä.

Asemakaavan muutos 536-5-107-1, Kuoppalankatu 14

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 10.6.2021 päivätyn asemakaavan muutoksen.

Vuoden 2022 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2022 – 2024

Kaupunginhallitus päätti jatkaa vuoden 2022 talousarvio- ja vuosien 2022 – 2024 taloussuunnitelman käsittelyä.

 

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirja